HVASA

Info 5 – 2016 fra styret I Hallangspollen VA-Utvikling SA 29. desember 2016

Vi, styret i Hallangspollen VA-utvikling SA,  vil  ønske våre medlemmer et riktig godt nytt år.

Vi har I år vært gjennom et omfattende arbeid I vellet vårt, og det har vært en større påkjenning for mange enn forventet .  Vi beklager dette.

Men,….  vi begynner å se konturene av et ferdig vann- og avløpssystem, som vi håper og regner med at vi kan ta I bruk til våren.

1.  Status
Tidspunktet der anlegget står klart, kommer nærmere. Vi har koplet oss til kommunale sjøledninger som ligger i Pollesundet, slik at vår navlestreng ut til resten av verden er etablert.
Pumpekummene er kommet på plass og gravd ned.  Og overbygg på pumpestasjonene er blitt levert.
Alle stikkledninger er gravd ned og røranlegg lagt  ut.

Det gjenstår en del rydding og planering som vil bli utført til våren.

2.  Sluttbefaring den enkelte eiendom
For flere eiendommer er nå arbeidet på det nærmeste avsluttet, og det er på tide å begynne å tenke på hva mer som bør gjøres før anlegget står ferdig.

Entreprenørgruppen (EG) foretar fortløpende sluttbefaring.  Den enkelte hytte-eier foretar sammen med EG-gruppen en sluttbefaring knyttet til pumpekum, stoppekraner samt pynting og istandsetting av uteområdet. Her må den enkelte hytte-eier ivareta sine egne interesser, særlig hva pynting og istandsetting av uteområdet angår.

3.  Tilleggsarbeider
I forbindelse med disse sluttbefaringene vil EG også gi hver hytte-eier et tilbud på nødvendig tilleggsarbeid.

Omfanget av disse arbeidene varierer mye fra hytte til hytte, og dekkes derfor ikke av en standard prisliste. Hver hytte-eier vil derfor få et tilbud som hensyntar særegenheter ved den enkelte hytte.

Det som må gjøres, men som  ikke er dekket av hovedleveransen fra HVASA  er i hovedsak følgende:

1)      Elektrisk arbeid

a.       Arbeid i sikringsskap.
Det må etableres i alt tre sikringskurser, én til Isoterm-rørene, én til varmekabelen i pumpekummen og én til pumpemotoren. Varmekabelen i pumpekummen er allerede termostatstyrt, så denne trenger en av/på bryter. Til varmekabelen i Isoterm-rørene trengs spesielle effektbryter(e) som leveres av Isoterm. Alt dette må plasseres inne i sikringsskapet. Dersom det ikke er plass i sikringsskapet, eller sikringsskapet er for gammelt/uhensiktsmessig, kan det være hensiktsmessig å etablere et underskap (et eget, lite sikringsskap) som inneholder utstyret over.

De av dere som har et gammelt sikringsskap bør derfor tenke igjennom hvor dere vil plassere underskapet.

b.      Kabler må trekkes fra sikringsskapet (eksisterende eller nytt) ut i pumpekummen.

c.       Arbeid med å terminere varmekablene.
Varmekablene kommer med «varm ende». Når vannledningen er trukket inn i huset, må varmekabelen avsluttes/termineres ved å skjøte på en «kald ende». Den kalde enden må føres fram til Isoterm-bryteren nevnt i a) over.

d.      Sirene må monteres.
I leveransen inngår en akustisk sirene som varsler ved driftsfeil i pumpa.

2)      Rørleggerarbeid.

a.       Trekke vannledningen inn i hytta.
Vannledningen må trekkes inn gjennom yttervegg/gulv og avsluttes med en kran.
Hytte-eiere bør tenke gjennom hvor vannledningen skal avsluttes

b.      Vannmåler
I Frogn kommune må alle ha . Denne må etableres av godkjent rørlegger som må hente måleren hos Frogn kommune og montere den bak krana omtalt i a) over.
Hytte-eiere bør tenke over hvor vannmåleren skal plasseres.

c.       Tilkopling av vann til eksisterende VVS-anlegg
Dersom dere i dag har et eksisterende VVS-anlegg i hytta, må det «gamle vannet» koples fra og det «nye vannet» koples til.
Det er en fordel om dere har tenkt ut hvilke ønsker dere har for dette.

d.      Kobling av avløp til pumpekummen

Dersom dere har eksisterende avløpsnett som går til terreng eller renseanlegg, må dette koples til avløpsledningen som går inn på pumpa. Her er det verdt å å merke seg at avløpsrøret må utstyres med lufting over tak med min. 110mm rør. (De fleste har allerede etablert en avløpsledning fra hytta til pumpekummen ,en de færreste har etablert lufting!)

Hytte-eierne står fritt til å kjøpe ovenstående arbeider hos den de ønsker eller gjøre det selv. Utover at elektro- og VVS-arbeider skal utføres av autoriserte installatører, er det ingen begrensninger på hvem som kan utføre disse arbeidsoppgavene.

Det kan likevel være en fordel om dere bestiller disse arbeidene fra EG. Da oppnår den enkelte hytte-eier at EG tar ende-til-ende-ansvaret. Hytte-eieren risikerer da ikke at det oppstår krangler mellom EG og tredjeparter om hvem som har ansvaret for en eventuell feilsituasjon.

EG skal være konkurransedyktig på disse arbeidene. Dersom dere mener at EGs pristilbud for nødvendige arbeider ligger over vanlig markedspris, vil styret gjerne orienteres om dette.

4.  Betaling
I henhold til betalingsplanen, skal siste delbetaling, kr 85.000, skje ved oppstart arbeid/punkepkum på hver enkelt eiendom.  På ca. 80 eiendommer er dette arbeidet klart, så dere har fått/eller vil få en regning på dette.

Vi understreker at betalingene fra dere og inn til HVASA ikke har noen sammenheng med når pengene går videre til Entreprenørgruppen.  Her har vi en streng kontroll før regningene fra dem blir betalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.