Reglement vannanlegget

 1. Kun medlemmer av Hallangspollens Vel kan bli vannabonnenter.
 2. Oppsigelse av velvann skal skje skriftlig.
 3. Vannavgiftens størrelse, tilkoplingsavgiften og misbrukeravgiften fastsettes av årsmøtet.
 4. Vannet er kun beregnet til husholdningsbruk.
 5. Det er ikke tillatt å la naboer eller andre tappe eller forsynes med vann hvis de ikke er vannabonnenter.
 6. Hagevanning med slange, bilvask med slange eller annet storforbruk av vann er forbudt.
 7. Misbruk som nevnt under punkt 6 medfører en tilleggsavgift (kr. 1.500 pr. 11.03.02). Gjentakelse vil medføre stenging.
 8. Tilkopling, reparasjon og vedlikehold av stikkledning fra hovedledningen bekostes av abonnenten. Det er kun tillatt å bruke godkjente koplinger, slanger etc. når det skal tilkoples hovedledning.
 9. Alle skader som påføres slanger, ledninger etc. ved hærverk, gressbranner eller på annen måte, må erstattes av den som har påført anlegget skaden.
 10. Alle abonnenter plikter å varsle feil, skader eller uregelmessigheter ved anlegget til styret eller den som er ansvarlig for servicen.
 11. Utkopling kan skje til enhver tid når det er påkrevet.

Siste analyserapporter av drikkevannet:

Posts not found