OM VELLET

Hallangspollens Vel ble stiftet i 1939.

De 245 hyttene i Hallangspollen Vel er fordelt over 3 felt (Se egne kart):

 • Garderfeltet består av 73 hytter. Alle tomtene her er skilt ut fra Søndre Hallangen gård. Veiene tilhører Søndre Hallangen går, men vedlikeholdes av Hallangspollens Vel etter avtale og i samarbeid med gårdeier.
 • Kommunefeltet består av 123 hytter. Alle tomtene er skilt ut fra kommunal grunn. Kommunen eier veiene, men de vedlikeholdes og driftes av Hallangspollen Vel etter avtale med kommunen. (Det er et lite unntak for veien fra Henrik Lundsv. fra og med nr.24 og innover der veien går på tomten til hytte-eier. Hallangspollens Vel vedlikeholder også disse veiene)
 • Holmen består av 49 hytter (35m strandlinje og 14 uten). Alle disse tomtene er også skilt ut fra kommunal grunn. Her er det ingen veier, og adkomst til hyttene er 3 varianter:
  1. Via Hallangspollens Vel der noen hytte-eiere leier parkeringsplass av Søndre Hallangen gård og har en liten båt ved Bleien brygge som de bruker over til hytta.
  2. Via vei på østsiden av Hallangspollen over et annet hyttefelt. Her har noen egen parkeringsplass der de kan gå ned til hytten.
  3. Via båt fra andre marinaer eller brygger i området.

Veier og parkering: Alle veier i området er private veier fordi de er bygget opp, vedlikeholdes og driftes av vellet. Alle som bruker veiene for å komme til hytten sin betaler veiavgift som brukes til vedlikehold og drift av veiene. Det er et eget regnskap for veiene. Kostnader til vei er i hovedsak asfaltering, brøyting, årlig «lapping» med kvernet asfalt eller subbus. For å holde kostnadene moderate gjøres mye av vedlikehold i form av dugnad, der vellet har rodeansvarlige (se egen oversikt) som innkaller til dette ved behov. Normalt er det én dugnad på våren. De som ikke har mulighet/anledning til å delta på dugnad faktureres et rettferdig beløp fra vellet. Veier driftes, vedlikeholdes og brøytes etter egne regler.

Regler/restriksjoner: Fartsgrensen er 30km/t i hele området og alle oppfordres til å kjøre forsiktig. Det er ikke tillatt med tunge kjøretøyer på veiene. Maks. er 7,5 tonn.  Dette er viktig å merke seg om noen skal få vareleveranser til hytten. Da må transportør komme med mindre biler. Dette gjelder også for de som evt. har septiktanker som skal tømmes der liten bil da må benyttes. Det er ikke tillatt å parkere langs veiene. Parkeringsplasser i området er kun for medlemmer i Hallangspollens Vel og besøkende til deres hytter. P-plasser til Bleien brygge leies av brukerne fra gårdeier, disse er rett ovenfor bryggene på det såkalte «torget» og er merket. Minner om at det er maks 5 knop i Hallangspollen.

Båtplasser og parkering: De fleste av hyttene i området har egen båtplass, enten ved egen hytte, eller på fellesanlegg. Det er 4 bryggeforeninger i området. Disse er Garderfelts-Bryggene SA, Pollestien Bryggeforening, Bleien Brygge og Ingeborgskjær Bryggelag. Foreningene er frittstående og er ikke knyttet til hverandre eller til styret i vellet, men styret ønsker å bidra til et godt samarbeid mellom bryggeforeninger og vellet der det er mulig. NB: Om noen leier ut egen båtplass så må de også legge til rette for at leier kan parkere på utleiers egen tomt.  Parkering langs veier er ikke tillat. Parkeringsplasser i området og på veltomten er forbeholdt vellets medlemmer og deres besøkende.

Vann og avløp: Styret i vellet har lagt til rette for at alle har vann til hytten sin.

 1. Kommunalt vann: Mer enn 129 av 245 hytter har knyttet seg til det kommunale anlegget. Det er opprettet et eget frittstående SA. Hytter som i dag har sommervann, men som ønsker å gå over til kommunalt helårsvann kontakter HVADA for å få informasjon.
 2. Sommervann: Mindre enn 30  hytter har kun sommervann. Det er opprettet en egen sommervanngruppe som sørger for drift og vedlikehold av sommervann annlegget. Det føres ett eget regnskap for sommervannet.
 3. Egne brønner: De hyttene som ikke har kommunalt eller sommervann har funnet egen løsning. I stor grad vil det være privat borehull.

Velhus: Vellet eier både velhuset og veltomten. Velhuset og tomten benyttes til felles arrangementer og det leies ut til medlemmer etter egen avtale med styret.

Avfall: Follo Ren setter ut egne avfallscontainere 3 steder på området om sommeren, men det er bare container på veltomten om vinteren. Disse er kun til husholdningsavfall. Avfall fra større vedlikeholdsprosjekter, sykler, griller og tilsvarende skal ikke kastes ved containere, men den enkelte må selv kaste disse på gjenvinningsstasjon. Det er ikke greit å sette igjen avfall eller gamle ting utenfor containerne. Nærmeste er Teigen gjenvinning ca. 8 km unna.

Vår adresse:
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn
styret@hallangspollensvel.no

One thought on “OM VELLET

 • Gerrit Mosebach

  Hei!
  I forbindelse med en båtplass i Indre Hallangspollen som følger med en hyttetomt, lurer jeg på hvilken dybde som er der, da jeg har en seilbåt.
  mvh Gerrit Mosebach

Kommentarfeltet er stengt