Viktige datoer

ÅRSMØTE

Årsmøtet er berammet til onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00. i Østensjøveien 32. Innkalling kommer senere.

BARNAS DAG & SOMMERFEST

Barnas Dag/Sommerfest er ikke fastsatt enda.

DUGNAD

Dugnad i 2023:  Dato og mer info kommer.

 

2 thoughts on “Viktige datoer

  • Dugnadsavgiften er en frivillig avgift for at man av forskjellige grunner ikke kan eller ønsker å delta på dugnad i velets område.
    Det er avkryssings listene til rode mesteren eller andre i roden som blir lagt til grunn for fakturering av dugnads avgiften. Ved deltagelse av dugnad, påse at dere blir registrert slik at dere unngår å bli fakturert for uteblivelse på dugnaden.
    En dugnad er til våres alle interesse for å få et pent og ryddig område. Er det ikke dugnad på området, må denne tjenesten settes ut til eksterne firmaer.

    For informasjon om fakturaen. Alle avgiftene er skrevet på venstre side på fakturaen. Det er kun beløpet på høyre side under totalt, som blir fakturert.

  • lisbet Holen

    Vær OBS når årets faktura betales, Sluttsummen på fakturaen inneholder alle avgiftene. Vår du på dugnaden i 2015 bør du sløye kr 250,- Jeg holdt på å legge inn sluttbeløpet på fakturaen i nettbanken

Kommentarfeltet er stengt