Kontaktinformasjon

Leder: Tor-Erik Risberg

E-post: styret@hallangspollensvel.no

Fint om dere kontakter styrets medlemmer via velets e-postadresse.

Vår adresse:
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn

Om vellet:
Vellet ledes av et styre bestående av leder, 4 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer. Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

De velges 2 det ene året og 2 det andre. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

Dagens styre:

Styreformann: Tor-Erik Risberg

Styremedlemmer: Anne Beth Wiger, Ruby Tjensvoll, Paul Roar Smedbakken, Inger Lise Holen

Valgkomiteen

Mailadresse til valgkomiteen er: evy.eriksen123@gmail.com .


Brygger

Bleien Brygge:
Hans Kjørven, mob: 900 14 063

Garderfelts-Bryggene SA:
Paul Smedbakken, email: post@smedbakken.com , mob: 97676213

Pollestien Bryggeforening (Kommunefeltet) :
Kjetil Ødegaard mobil 97773644

Ingeborgskjær Bryggelag:
Kristian Foss, mobil: 970 62 655


Sommervannanlegget

Feil, lekkasjer o.l. meldes inn til sommervanngruppa

Det er opprettet en facebook gruppe hvor det legges ut status på sommervannet jevnlig. Vi anbefaler abonnentene å følge med her for å få oppdatert informasjon raskt. Gruppen heter Sommervann Hallangen. 


Veier


Vinterbrøytingen gjøres av Håkon Galby. Instruksen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien – Damholtet
– Polleveien – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei – Jonsokveien hele
– Bekkeholtet – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Håkon Galby gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 957 52 404 . Dette betales selvsagt av den enkelte.