Beretninger

Styrets beretning for 2011

STYRETS BERETNING
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter. Antall medlemmer er 238 og ett æresmedlem.
Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside
Hallangsposten utkom med 2 nummer i 2011 i tillegg til at årsmøtereferatet og annen informasjon ble publisert på nettsiden vår og sendt ut som nyhetsbrev. Hallangsposten og nettsiden er styrets informasjonsorganer til våre medlemmer og websiden: www.hallangspollensvel.no er fortsatt flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet, lover og regler, kontaktpersoner, årsberetninger, og den oppdateres også med nyheter fra nærområdet. Hallangsposten o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Send oss gjerne nyhetstips og bilder som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Med unntak av tidvise problemer med å levere tilstrekkelig vann i Olsokveien, har vannanlegget fungert tilfredsstillende i hele 2011. Det er iverksatt tiltak som forventes å kunne løse problemene med vannleveransen til Olsokveien. Vannmennene, og da i særdeleshet ”driftsansvarlig” Gunnar Nyhoff, gjør en stor innsats med igangkjøring om våren og drift/vedlikehold gjennom sesongen. Anlegget har litt liten kapasitet i høysesongen, og vi er derfor sårbare overfor lekkasjer og høyt forbruk og feil/ulovlig forbruk.
Det er svært viktig at alle lekkasjer meldes til driftsansvarlig og at alle abonnenter bruker vann med forsiktighet.

Vann og kloakk
Styret har begynt undersøkelser om muligheter for helårs vann og kloakk i vårt område. Årsmøtet 2011 ga styret mandat til å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere muligheter og gi senere årsmøte et beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av prosjekt for å etablere fellesanlegg for helårs vann og kloakkløsning for området. Det har i skrivende stund ikke lykkes styret å gjennomføre slikt forprosjekt innenfor rammen av bevilgede midler.

Veier
Postkassestativet ved veltomten er blitt rettet opp samt grøfting, drenering, rundt postkassene. Det er blitt lagt nytt rør under Henrik Lunds vei v/Lundsbakken for og lede vannet utenom veien. Denne strekningen har vær overstrømmet av vann og gjort fremkommeligheten svært vanskelig i området på vinterstid. Veiskiltet i Lundsbakken er blitt satt på plass.

Under dugnaden i vår ble det også reparert noen hull i veiene med kaldasfalt. (reparasjonsasfalt) og med subbus.

Avtale om snøbrøyting gjelder for følgende veier:
– Strandmyrveien
– Damholtet
– Polleveien
– Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta
– Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei
– Jonsokveien(hele)
– Bekkeholtet
– Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele)
– Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen (mobil 901 44 208) utfører privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske). Dette betales selvsagt av den enkelte.
Dag Wetlesen har også i år informert oss om at det til tider er vanskelig med fremkommelighet på veiene for brøyting p.g.a. snøtunge trær som henger over veiene. Styret oppfordrer på nytt eiendomsbesitterene om å få kuttet ned vegetasjon som er til hinder for fremkommeligheten for brøyting og annen transport i området.

Vi vil ellers oppfordre medlemmene til og kjøre varsomt på veiene, overholde farten og begrense kjøring med ”tungt” utstyr og maskiner. Dette gjelder spesielt i vårløsningen.
Strøkassene vil bli fylt opp.
Noe veilys er defekte. Dette vil også bli rettet ved første anledning.

Dugnad
Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding. For første gang ble det send personer fra hver rode til kystsien for å hjelpe med utbedring av denne, bl.a. fordele 2 sekker grus. Av ca 30personer møtte kun 2 stk opp! Dette er meget skuffende da veldig mange medlemmer har ytret ønske om ytterligere forbedring av kyststien. Det blir derfor fra 2012 dannet en egen rode som heter Kyststi i håp om at dette hjelper på oppmøtet.

Eiendommer
Vellets eiendommer er i tilfredsstillende god stand etter jevnlig oppgradering over mange år. Det har ikke vært spesielle aktiviteter i 2011.

Badeplass/vannspeil/flytebrygger
Styret har i løpet av året mottatt få henvendelser og ikke mottatt forslag til utbedringer verken på badeplassen eller Svartlaget. Dette tar vi som et tegn på at vellets medlemmer finner områdene forsvarlige og brukervennlige. Styret har gjennom sesongen 2011 gjort flere framstøt for å påskynde utbedringer av kyststien mellom badeplassen og Svartlaget. Styret vil fortsette dette arbeidet i 2012.

Barnas Dag/Sommerfesten
Barnas Dag og sommerfest fikk av stabelen på tradisjonelt vis. Denne gang var værgudene sånn noenlunde på vår side. Under Barnas Dag var det godt oppmøte, og mange barn og familier koste seg med leker, is, brus, pølser og vafler. Premieposer uteble (dårlig tilgang på premier), men brus og is sammen med diplom syntes å være en fin avslutning på Barnas Dag.
På kvelden var det som vanlig MnM som sto for musikk og underholdning, som nok en gang ble gjort på en utmerket måte. Det ble etter hvert et relativt godt oppmøte, men festkomiteen ønsker at folk kommer litt tidligere. Det er alltid behov for flere deltakere i festkomiteen – jo flere vi er, desto mindre jobb blir det på hver enkelt. Tusen takk til årets festkomite og alle hjelpere i kiosk med mer.

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. I 2011 har vi betalt restbeløpet for asfalterte veier med NOK 100.060,-. Prosjektet fikk da en totalkostnad på NOK 450.060,-.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.