Beretninger

Styrets beretning for 2006

Vedlagt følger beretningen for 2006 av styret.

STYRETS BERETNING FOR 2006

Styret har i perioden bestått av: Kjell Gunnar Knutsen formann på valg

 

Lars Bergersen nestformann ikke på valg

Janne Haanes sekretær på valg

Kristin Bakken kasserer ikke på valg
Hans Erik Becker styremedlem på valg
Rune Gulbrandsen varamedlem på valg

Revisorer: Hans Kjørven på valg
Arild Søhagen på valg

Valgkomite: Gunnar Knutsen på valg
Stein Erik Gundersen på valg
Tore Sundsby på valg

Sommerfestkom.: Styret på valg

Veisjef: Hans Erik Becker styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1 Tom Solberg Henrik Lundsvei – indre
Rode 2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torvet”
Rode 4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
Rode 7 Thor Ottersen Strandmyrveien til veltomta
Rode 8 Thamar Kaarud Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9 Kai Vissgren Damholtet
Rode 10 Svein Larsen Bekkeholtet
Rode 11 Anders Grendahl
(for Aslaug Tangen) Svartlagsveien – nedre Rode 12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Hans Kjørven Holmen (med vei)

Vannverksjef: Lars Bergersen
“Lokale” vannmenn: Gunnar Nyhoff – koordinator Henrik Skjeseth Johs Antonsen
Terje By
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)

Frogn Hyttevel Forening Gunnar Knutsen (vår representant i Styret)
Hallangsposten Lena-M. S. Bergersen
Webside André Langseth
Garderfeltets Bryggeforening Knut Gundersen
Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff/Trond Helseth
Bleien Brygge Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité Geir Arnestad

STYRETS BERETNING

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside
“Hallangsposten” utkom med 3 nummer i 2006. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Vellets egen webside: www.hallangspollensvel.no er flittig besøkt.
Hallangsposten og lignende vil alltid bli lagt ut på nettet. Pr. i dag er det ca. 70 medlemmer som mottar Hallangsposten pr. e-post. På nettsiden vår finnes også tidligere utgaver av Hallangsposten, årsberetninger, lover og regler m.m. Send oss gjerne nyhetstips og bilder du mener kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Vannanlegget har fungert godt i hele 2006. Kun i korte perioder, på natten, i den varmeste og mest belastede perioden på sommeren måtte vannet stenges pga høyt forbruk og tomt høydebasseng. Vannkvaliteten er testet jevnlig gjennom hele sesongen. På sensommeren er det fortsatt litt for mye bakterier i vannet som pumpes opp fra brønnene. Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne god.
Det er brukt noe mindre vannmanntimer enn budsjettert. Senhøstes 2006, etter at vannanlegget var stengt for sesongen, ble det montert nye senkepumper med tørrkjøringsvern i brønnene i Svartlaget og på Veltomta. Dette vil medføre reduserte strømutgifter, høyere kapasitet og større driftssikkerhet.

Veier
Det er i 2006 utarbeidet akseltrykkbegrensning på vellets veier, dette av den enkle grunn at veiene våre ikke tåler lastebiler og tyngre kjøretøy i perioder. Tillatt totalvekt er satt til 7,5 tonn i perioder hvor det er teleløsning og i regnperioder. Hvis dette ikke overholdes, vil det resultere i relativt store kostnader på vedlikehold av veiene våre i nærmeste framtid. Vi håper dette følges av den enkelte hytteeier i vellet vårt.
Endel lyspærer har gått rundt om på belysningen av veiene våre. Noen av disse er blitt skiftet, men det er også defekte armaturer på noen av mastene. Disse må skiftes av Hafslund, og dette vil bli gjort de første månedene i 2007.
Vi har hatt en ryddegjeng som har begynt kvisting langs veiene. Det gjenstår fremdeles en god del, og dette vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2007.
Velplassen er satt i stand og utvidet etter påtrykk fra våre medlemmer. Det har nå blitt gode parkeringsmuligheter for vellets medlemmer og deres gjester.
Vi kan vel karakterisere høstnedbøren som ekstrem, noe som har ført til at en del medlemmer har fått mye tilsig av vann med grus over eiendommene sine. At en del bekkeløp er lagt i rør som ikke er dimensjonert for ekstremvær, har ikke gjort saken noe bedre.

Vinterbrøytingen fortsetter som før ved Dag Wetlesen. Avtalen gjelder følgende veier:
-Strandmyrveien
-Damholtet
-Polleveien
-Strandmyrbakken
-P-plass ved Veltomta
-Strandmyrtoppen
-Konrad Garders vei
-Jonsokveien hele
-Bekkeholtet
-Olsokveien
-Henrik Lunds vei (hele) -Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 901 44 208. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Dugnad
Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding.

Eiendommer
Nytt bord og nye benker er satt opp ved grendehuset på veltomta.

Badeplassen og vannspeil
Festene på badetrappen røk på høsten og blir nymontert før sesongstart 2007. Samtidig vil det komme rekkverk på den ene siden av trappen.
Båtvraket som ble forsøkt lagt i bøye utenfor badeplassen ble etter press fra styret flyttet til Busch- brygga innerst i Pollen.

Barnas Dag/Sommerfesten
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert sommerfest i Hallangspollen. Rekordmange glade barn konkurrerte på formiddagen og frydet seg over premieposer og iskrem. Det totale antallet var 98 fordelt på 42 jenter og 53 gutter.
Gravemaskinkjøring var også i år mektig populært.
Grillfesten om kvelden var godt besøkt om enn ikke helt fra starten, og hyttefolket i alle aldre danset til fengende musikken utover kvelden. Det var ringspill og skyting, og loddsalget innbrakte nok til at arrangementet gikk med et pent overskudd på vel 6000 kroner.
Etter at det offisielle arrangementet var avsluttet, skjedde det en del hærverk på stoler og bord. Festkomiteen ble møtt av et lite hyggelig syn formiddagen etter pga hærverket og som vanlig mye tomgods og søppel på plassen.

ANØ/gråvann renseanlegg
I 2007 må renseanleggene installeres for å unngå eventuelle pålegg fra kommunen dersom hytta har innlagt vann.

Flytebryggene
Bryggeforeningene er nå svært glade for å se slutten på et seks års langt engasjement med reguleringsplanen i Frogn kommuneadministrasjon. Det ble mange oppoverbakker med uventede hindre. Slik er det med reguleringsplaner har vi forstått nå og misunner ingen som finner på å starte med slikt. Nå er jobben gjort, planen ligger klar, og alle avtaler er i orden. Bryggeforeningene takker alle tålmodige medlemmer som trodde på prosjektet og alle som støttet oss med å innbetale kontingent. Takk også til Tone Gro Hugin i Konrad Garders vei som med spesialkompetanse og stort engasjement har bidratt til at det ble en svært god reguleringsplan og en akseptabel løsning for de eiendommene som ligger innenfor reguleringsområdet. Styret i Hallangspollens Vel har også bidratt mye på slutten for å få i stand nødvendige avtaler med grunneier S Hallangen gård og Frogn Kommune. Mange gamle, uløste og kompliserte saker på Garderfeltet har nå funnet sin løsning.
Nå ser vi fram til anskaffelse av nye flytebrygger for alle som er interessert. De som ikke er interessert nå, kan hekte seg på senere.
Vellet har i 2006 gjort avtale med Frogn Kommune om vedlikehold av en kyststi over kommunens og Søndre Hallangen gårds grunn. Kyststien er en forutsetning for godkjenning av rammeplan for Svartlaget og gjennomføring av bryggeprosjektet og vil gå fra Henrik Lunds vei til Svartlaget. Vi håper alle er enige i at dette blir et løft for hele vårt hytteområde.

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. Etter purringer er det bare 2 som ikke har betalt avgiftene. 1 av disse er vannabonnent, og vannet ble avstengt i 2006. Vellet har registrert seg inn i Brønnøysund-registret slik at vi nå har et organisasjonsnummer.

Frogn Hyttevel Forening
Gunnar Knutsen har også i denne periode representert vellet i denne paraplyorganisasjonen. Tema som FHF har vært opptatt av er bl.a. forurensing av vårt nærområde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.