Oppsummering fra styrets arbeid juni, juli og august

Det har vært 3 styremøter i juni, juli og august, hhv. 12/6, 5/7 og 4/8. Status på våre overordnede mål er som følger:

1. Forbedre hjemmesiden: Vi har lagt ut informasjon løpende. Vi har nå laget et eget punkt på Hovedmenyen OM VELLET, som beskriver viktige forhold relatert til Vellet.

2. Legge en overordnet og langsiktig plan for sommervannet (inkl. vedlikehold bygg knyttet til dette): Det har vært en svært utfordrende sommer med enorm innsats fra svært mange. Til tross for dette har ikke sommervannet hatt stabil drift. Vi jobber nå med å få tilbud på drift av anlegget fra en profesjonell aktør. Målet er å ha et pristilbud på dette før vinteren slik at vi kan legge frem kostnaden for de med sommervann. Basert på dette vil vi også kartlegge hvem som ønsker å være med videre på dette. Kostnaden for videre drift vil i sin helhet dekkes av de som er med videre. Detaljer rundt dette vil bli fremlagt for de som har sommervann i dag før beslutninger fattes.

3. Gjennomføre prosjekt for å asfaltere veier: Dette er klart for gjennomføring. Areal Asfalt fra Moss ble valgt i sterk konkurranse med 4 andre selskaper. Vi har fått en fastpris og den er som budsjettert. Alle veier ble befart og de strekningene med størst behov blir asfaltert. Arbeidet vil ta 1-2 uker og vil bli gjennomført i slutten av september eller oktober. Informasjon om stengte veier etc. vil bli gjort når det nærmer seg. Det er kanskje noen som blir skuffet over at ikke alle veier blir asfaltert, men det ville blitt altfor kostbart. Valget av hvilke strekninger som ble valgt er tatt basert på faglig innspill fra Areal Asfalt og de 3 som var med på befaringen (Reidar Nesje, Kjell Gunnar Knutsen og Kristian Foss). Det vil også bli oppgitt kontaktinformasjon til Areal Asfalt slik at de som evt. ønsker å asfaltere private veier eller parkeringsplasser kan kontakte firmaet direkte selv og få tilbud basert på de prisene styret har forhandlet seg frem til. Styret vil ikke ha noe ansvar for slike private avtaler mellom Areal Asfalt og den enkelte.

4. Etablere regler for bruk og vedlikehold av veier og parkeringsplasser: Det er gjort noen forsøk på å komme frem til noe her, men dette er ikke ferdig. Målet er å ha noe klart før neste ordinære årsmøte.

5. Oppdatere brøyteinstruks før vinteren og reforhandle avtale om brøyting: Ny brøyteinstruks blir lagt frem for ekstraordinært årsmøte. Når dette er godkjent, vil vi be om tilbud på 2-4 aktuelle tilbydere for å inngå en avtale med en av disse.

6. Etablere et godt samarbeid med alle bryggeforeninger: Planlagt møte ble avlyst grunnet sykdom.

7. Vedlikehold, drift og utleie av velhuset: Ikke noe spesielt vedlikehold er utført i år. Huset har vært leid ut på våren, og det er mulighet for leieavtale utover høsten også.

8. Dugnad: Den ble gjennomført på frivillig basis i år.

9. Barnas dag/sommerfest: Den måtte dessverre avlyses i år grunnet Coronasituasjonen.

10. Etablere retningslinjer for æresmedlemskap: Det vil bli lagt frem forslag på ordinært årsmøte.

11. Bygge ny Riisebro: Denne er ferdig.

Økonomi: Det er god kontroll på økonomien. Det aller meste av utestående fordringer fra tidligere år, samt inneværende år er innbetalt.

Bredbånd: Det har vært forhandlet med Homenet. Denne prosessen stoppet litt opp fra Homenet sin side. Samtidig har nå Viken Fiber vist interesse. Vi forhandler med begge disse aktørene.

Andre saker som har vært behandlet av styret:

  • Even Vindheim valgte å trekke seg fra sitt styrverv. Styret takker Even for en god innsats i tiden han var med. Vara Ove Søhagen tar over Even sin plass som fast styremedlem og tok samtidig over ansvaret som styrets kontaktperson vedr. sommervann.
  • Merking av kyststien er i gang.
  • Merking av veltomten med info. om avfall og parkering.
  • Planlegging av ekstraordinært årsmøte på veltomten lørdag 21. august.
  • Behandling av innkomne saker og daglig drift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.