Helårs vann og avløp tilkoblet kommunal avløpsrensing og vannforsyning

Komitéen som arbeider med dette består av Kjell Gunnar Knutsen (leder velforeningen), Vegard Masdal (innkjøpsansvarlig i stor norsk telebedrift), Gunnar Nyhoff (vannmann i vellet), Henrik Skjeseth (rørlegger), Helge Lien (entreprenør), Linda Gihbsson (jurist) og Lars Bergersen (vannverksansvarlig styret).
Komitéen består av medlemmer med variert og relevant kompetanse/erfaring. Så langt har komitéen gjennomført møter med flere omkringliggende velforeninger og tilhørende vann-og avløpslag for å høre om deres erfaringer, positive og negative, samt for å få deres råd om gjennomføring av slike prosjekter.

Det er avholdt møter med fire aktuelle entreprenører for å høre deres tanker om valg av teknologi/løsninger, anleggsperiode og hvilke tjenester de kan tilby. Samtlige entreprenører er bedt om å gi pristilbud. Tre pristilbud er mottatt, evalueringer og avklaringer vedrørende disse pågår i øyeblikket.

Komitéen har varslet Odd Skjellerud om at vi gjør undersøkelser rundt mulighetene for å gjennomføre et prosjekt for å etablere en helårs vann- og avløpsløsning for området, og at vi ønsker en positiv og konstruktiv dialog med gården vedrørende de deler av et evt. anlegg som vil berøre gårdens grunn.

Videre er det blitt sendt en henvendelse til Frogn kommune med søknad om å få koble et fremtidig helårs vann- og avløpsanlegg i vellets område til kommunal vannforsyning og avløpsrensing. Komitéen arbeider videre med avklaringer rundt organisering (selskapsform – for å sikre MVA fritak for investering), juridiske avklaringer i forhold til grunneiere, både de som vil være med i prosjektet og de som bare skal tillate at anlegg fremføres over  deres eiendom, og spørsmål rundt betalingsplan, tidsfrister for bindende påmelding og evt. senere tilknytning til anlegget osv.

Komitéen har så langt ikke inkludert Holmen i sine utredninger da det ansees som uhensiktsmessig å etablere et nytt vann- og avløpsanlegg der i tillegg til det anlegget som er tilgjengelig for hytteierene der – YHVA. Komitéen forventer å få mange avklaringer på plass i løpet av årets siste uker og planlegger deretter å arrangere informasjonsmøte(r) og sende ut mer informasjon på nyåret.

Alle hytteeiere bes tenke grundig på følgende: Desto flere som er med i hovedprosjektet, desto lavere pris pr. hytte. Senere tilkobling til et evt. anlegg vil uansett bli dyrere enn å være med fra begynnelsen, i tillegg mister man da fordelen med MVA fritak. Dagens sommervann vil bli vesentlig dyrere pr. abonnent når antallet abonnenter faller vesentlig.

«Vedrørende de som har lokale gråvannsrenseanlegg godkjent av kommunen pr. i dag så kan kommunen, i medhold av forurensningsloven § 18 og lokal forskrift* om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 10, i spesielle tilfeller gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp. Her fremkommer bl.a. at tillatelser til utslipp kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.»

*Med denne forskrift forstås – Frogn Kommune, Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg – http://www.frogn.kommune.no/Global/Gjeldende%20Lokal%20Forskrift.pdf

Forurensningsloven §18 – http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#18

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.