Styrets beretning for 2010

Styret har i perioden bestått av:

Kjell Gunnar Knutsen                 leder                  på valg
Lars Bergersen                             nestleder          ikke på valg
Janne Haanes                               sekretær          på valg
Kristin Bakken                             kasserer            ikke på valg
Arne Solli                                      styremedlem   på valg
Niels Eyde                                     varamedlem    på valg

Revisorer: Arild Søhagen på valg
Per Erik Syvertsen på valg

Valgkomite: Gunnar Knutsen på valg
Birger Wettre på valg
Tore Sundsby på valg

Sommerfestkom.:
på valg
Og Styret

Veiansvarlig: Niels Eyde styrets kontaktperson
Vannspeil/badeplass: Arne Solli styrets kontaktperson

Rodemestere:
Rode 1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
Rode 2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
Rode 4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
Rode 7 Thor Ottersen Strandmyrveien til veltomta
Rode 8 Tom Kaarød (ny 2011) Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9 Kai Vissgren Damholtet
Rode 10 Svein Larsen Bekkeholtet
Rode 11 Anders Grendahl (for Aslaug Tangen) Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Niels Eyde Holmen (med vei)

Vannverkansvarlig: Lars Bergersen
”Lokale” vannmenn: Gunnar Nyhoff – koordinator
Henrik Skjeseth
Johs Antonsen
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)

Hallangsposten Styret
Webside André Langseth
Garderfeltets Bryggeforening Paul Smedbakken
Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff/Trond Helseth
Bleien Brygge Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité Geir Arnestad

STYRETS BERETNING

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside

Hallangsposten utkom med 2 nummer i 2010 i tillegg til at årsmøtereferatet og annen informasjon ble publisert på nettsiden vår. Hallangsposten og nettsiden er styrets informasjonsorganer til våre medlemmer og websiden: www.hallangspollensvel.no er fortsatt flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet, lover og regler, kontaktpersoner, årsberetninger, og den oppdateres også med nyheter fra nærområdet. Hallangsposten o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Send oss gjerne nyhetstips og bilder som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Vannanlegget har fungert tilfredsstillende i hele 2010. Vannmennene, og da i særdeleshet ”driftsansvarlig” Gunnar Nyhoff, gjør en stor innsats med igangkjøring om våren og drift/vedlikehold gjennom sesongen. Anlegget har litt liten kapasitet i høysesongen og vi er derfor sårbare overfor lekkasjer og høyt forbruk og feil/ulovlig forbruk.
Det er svært viktig at alle lekkasjer meldes til driftsansvarlig og at alle abonnenter bruker vann med forsiktighet.
Styret har iverksatt tiltak for å kunne etablere en brønn til. Denne ønskes primært plassert på kommunal grunn. Man har enda ikke lykkes å konkludere i hvor en eventuell ny brønn kan lokaliseres. Det er tidligere avsatt midler i budsjett for en ny brønn.
Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne alltid god.

Vann og kloakk
Med inspirasjon fra flere av våre omkringliggende velforeninger har styret begynt undersøkelser om muligheter for helårs vann og kloakk i vårt område. Mulighetene for å få dette til på en gjennomførbar måte er nå mye bedre enn på det tidspunkt vår gjeldende rammeplan ble utarbeidet. Det viktigste av alt er at det nå er mulighet for å koble oss til Frogn kommunes renseanlegg for kloakk. Vi vil således slippe å etablere eget renseanlegg i strandsonen med tanker på størrelse med jernbanevogner. (ref ytre Hallangspollen) Det vil uansett være snakk om vesentlige kostnader for den enkelte hytte, og det vil også medføre betydelig anleggsvirksomhet i området over lengre tid. Mer informasjon om muligheter samt et forslag om videre utredning av et slikt prosjekt vil bli presentert på årsmøtet 2011.

Veier
De planlagte asfalteringsarbeidene ble gjennomført på forsommeren 2010. Sluttbefaring av arbeidet er ikke gjennomført. Dette er planlagt så snart snøen er forsvunnet. Styret har fått noen henvendelser om arbeid som bør ses nærmere på sammen med kontraktøren av asfalteringen.
Det ble foretatt ytterligere asfaltering enn det som var planlagt. Ref budsjettet.
Svartlagveien er som tidligere ikke velets ansvar. Skjellerud er ansvarlig for veien, og han ønsker ikke å la veien asfalteres. I etterkant av fjorårets dugnad ble det gjort betydelige utbedringer på øvre del av Svartlagveien.
Styret har inngått en ny 5-årsavtale med Dag Wetlesen som ga oss det beste tilbudet. Avtalen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien – Damholtet
– Polleveien – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei – Jonsokveien(hele)
– Bekkeholtet – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen (mobil 901 44 208) utfører også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske). Dette betales selvsagt av den enkelte.
Dag Wetlesen har informert oss om at det til tider er vanskelig med fremkommelighet på veiene for brøyting p.g.a. snøtunge trær som henger over veiene. Styret oppfordrer eiendomsbesitterne om å få kuttet ned vegetasjon som er til hinder for fremkommeligheten for brøyting og annen transport i området.
Vi vil ellers oppfordre medlemmene til og kjøre varsomt på veiene, overholde farten og begrense kjøring med ”tungt” utstyr og maskiner. Dette gjelder spesielt i vårløsningen.

Dugnad
Årets dugnad ble avholdt med godt oppmøte. Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding. Flytebrygger, stupebrett og trapp ned til badeplassen ved Bleien ble oljet. Det ble også fjernet og kappet busk og kratt på badeplassen.

Eiendommer
Vellets eiendommer er i tilfredsstillende god stand etter jevnlig oppgradering over mange år. Det har ikke vært spesielle aktiviteter i 2010. En vannlekkasje på kjøkkenet i Velhuset satte heldigvis ikke varige spor.
Deler av Veltomta er ryddet for busk og kratt og skal planeres, men det er ikke vært noen progresjon i denne saken i 2010.

Badeplass/vannspeil/flytebrygger
Styret retter en stor takk til en ivrig og arbeidsvillig gjeng på dugnaden 2010. Stupebrett, trapper, benker og badebrygge ble skrapt og beiset. I tillegg ble det ryddet en god del på området slik at området fikk en ”ansiktsløfting”. Vi fikk på plass ny landgang til badebrygge, og den gamle badebryggen ble flyttet til Svartlaget.
Oppryddingsarbeidet og utbedringer mellom badeplassen og Svartlaget vil fortsette i 2011. Styret arbeider fortsatt med utbedringstiltak på badeplassen og Svartlaget slik at områdene kan framstå så brukervennlige og sikre som mulig.

Barnas Dag/Sommerfesten
Barnas Dag og sommerfest fikk av stabelen på tradisjonelt vis. Denne gang var værgudene sånn noenlunde på vår side. Under Barnas Dag var det godt oppmøte og mange barn og familier koste seg med leker, is, brus, pølser, vafler og bulende premieposer.
På kvelden var det som vanlig MnM som sto for musikk og underholdning, som nok en gang ble gjort på en utmerket måte. Det ble etter hvert et relativt godt oppmøte, men festkomiteen ønsker at folk kommer litt tidligere. Det er alltid behov for flere deltakere i festkomiteen – jo flere vi er, desto mindre jobb blir det på hver enkelt. Tusen takk til årets festkomite og alle hjelpere i kiosk med mer.

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. I 2010 har vi asfaltert veiene, og vi har delbetalt prosjektet med NOK 350.000,-, og restbeløpet skal betales i 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.