Referater

Referat årsmøte 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HALLANGSPOLLENS VEL

7. APRIL 2010 I FUJITSU-BYGGET I ØSTENSJØVEIEN 32 , OSLO

Til stede: 45 stemmeberettigede
Kjell Gunnar Knutsen ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden

Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen

Gunnar Knutsen ble valgt til dirigent, Janne Haanes til referent, og Per Erik Syvertsen og Aud Erdal ble valgt til å underskrive referatet.

3. Styrets årsberetning for 2009

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Veier

Asfaltering ble utsatt i fjor p.g.a. svært sent innkommet anbud fra tidligere asfalterer og stor fuktighet iflg. Brødrene Larsen som nå skal gjøre jobben. Det er imidlertid lovet ferdig til 17. mai. Mini Graveservice (Hans Erik Becker) er underentreprenør og skal gjøre forarbeidet.

Det er ønsket at det asfalteres helt ut i sidene mellom Strandmyrveien 13 og 15 slik at 2 biler kan møtes her. Spørsmålet om vedlikehold av Svartlagveien kom opp igjen. Skjellerud sier det er hans ansvar og at det er han som skal gjøre det. Vellet har ikke noe imot å legge på mer grus/subbus. Det ble bedt om at styret arrangerer et møte med Skjellerud og eiendomsbesitterne langs hele Svartlagveien for å bli enig om en løsning. Høybråtenbakken er ikke med i asfalteringsplanen. De ønsker seg grus til dugnaden og ble bedt om å melde fra om dette til sin rodemester.

Eiendommer

Leder informerte om at det er funnet et skjøte på Veltomta i en gammel bankboks. Vellet eier ca. 9.6 mål rundt Velhuset.

Badeplass

Det ble påpekt at det vokser mye busk/seljekratt ved badeplassen Svartlaget. Her bør det tynnes. Skjellerud som eier grunnen vil ikke ta trær men er enig i at det kan tynnes ut noe. Styret tar en gjennomgang med ham om hva som kan gjøres der.

Strandkomiteen ble bedt om å se på hva som kan gjøres for ikke svømmedyktige barn i bukta ved Riise-brua.

Beretningen ble så godkjent.

4. Regnskap

Revisjonsberetningen ble opplest og regnskapet godkjent av årsmøtet.

5.  Innkomne forslag

Ingen forslag til behandling.

6. Budsjett og kontingenter

Ingen endringer til avgifter ble foreslått, og budsjettet ble enstemmig vedtatt med følgende satser:

Medlemsavgift kr. 350

Veiavgift kr. 250

Vannavgift kr. 650

Misbrukeravg. vann kr. 1 500

Tilkoplingsavg. vann kr. 2 000

Frivillig dugnadsavgift kr. 250

7. Valg

Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder Kjell Gunnar Knutsen ikke på valg

Nestleder Lars Bergersen gjenvalgt for 2 år

Sekretær Janne Haanes ikke på valg

Kasserer Kristin Bakken gjenvalgt for 2 år

Styremedlem Arne Solli ikke på valg

Varamedlem Niels Eyde gjenvalgt for 1 år

——-

Revisorer: Arild Søhagen gjenvalgt for 1 år

Per Erik Syvertsen gjenvalgt for 1 år

Valgkomité: Gunnar Knutsen gjenvalgt for 1 år

Birger Wettre gjenvalgt for 1 år

Tore Sundsby gjenvalgt for 1 år

Festkomité: Kolbjørn Hagen

Kjetil Ødegaard

Tore Stenslie

Johannes Antonsen

Per Erik Syvertsen – Barnas Dag

Gunnar Knutsen – Barnas Dag

Thomas/Kate Hagen – Barnas Dag

og Styret

8.Eventuelt

Følgende punkter ble tatt opp etter den offisielle dagsorden:

Utleie av bryggeplasser – ved utleie av båtplasser er det utleier som er ansvarlig for parkering på egen tomt. Det er bryggeforeningene selv som skal håndheve dette.

Noen medlemmer har ikke fått innkalling til årsmøtet. Styret sørger for at webmaster og ansvarlig for medlemsregister samkjører sine lister. Ved utsendelse av kontingentkrav skal det sendes ut melding om den informasjon (e-postadresse) vi har slik at medlemmene kan korrigere feil. Det er hvert enkelt medlems ansvar å melde fra om endring av kontaktinformasjon.

Sommervann – innen 1. mai, muligens før – temperaturavhengig.

Veiskilt – bør vaskes, males i forbindelse med dugnaden.

Ønske om at det ved brøyting blir mulig å snu ved alle endeveier, det ble spesielt nevnt toppen av Strandmyrtoppen og i Svartlagveien. Styret tar dette med Dag Wetlesen.

Møtet avsluttet kl. 20.00.

Janne Haanes

referent

Per Erik Syvertsen

Aud Erdal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.