Beretninger

Styrets beretning for 2009

STYRETS BERETNING FOR 2009

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside

Hallangsposten utkom med ett nummer i 2009 i tillegg til at årsmøtereferatet ble publisert på nettsiden vår. Nettsiden vår fikk ny design og ble oppgradert i 2009. Hallangsposten og nettsiden er styrets informasjonsorganer til våre medlemmer og websiden: www.hallangspollensvel.no er fortsatt flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet, lover og regler, kontaktpersoner, årsberetninger og den oppdateres også med nyheter fra nærområdet. Hallangsposten o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Send oss gjerne nyhetstips og bilder som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget

Vannanlegget har fungert godt i hele 2009. Kun ved et par tilfeller ble vannforsyningen stoppet pga for lite vann og et par ganger pga vedlikeholdsarbeid.

Det ble installert nytt renseanlegg våren 2008. Dette tilfredsstiller dagens krav fra Mattilsynet. I 2009 har vi hatt revisjon fra Mattilsynet, og anlegget er pr i dag godkjent vannverk som tilfredsstiller alle gjeldende krav. Vannkvaliteten er testet jevnlig gjennom hele sesongen. På sensommeren er det fortsatt litt for mye bakterier i vannet som pumpes opp fra brønnene. Det er fortsatt en del dårlige toalettløsninger på mange hytter i området. (”bøttedoer” etc.). Ved store nedbørsmengder, føres forurensning fra disse til grunnvannet og vannanleggets brønner.

Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne alltid god.

Anlegget har litt liten kapasitet i høysesongen. Styret har iverksatt tiltak for å kunne etablere en brønn til. Vi har fått utarbeidet en rapport fra Bioforsk på Ås hvor de har gitt noen anbefalinger i forhold til lokalisering av en eventuell ny brønn. Nå gjenstår avklaringer med grunneier og Frogn kommune før prosjektet kan gå videre. Det er avsatt midler i vann regnskapet for en ny brønn.

Sommeren 2009 avholdt Gunnar Nyhoff et informasjonsmøte vedrørende anlegget og driften av dette. En god del medlemmer møtte opp og fikk en svært god innføring i anleggets oppbygning og virkemåte, samt de utfordringer vannmennene møte og hvordan hver enkelt kan bidra til mer stabil og effektiv drift av vårt lille vannverk.

Veier

De planlagte asfalteringsarbeidene skulle vært satt i gang høsten 2009, men ble dessverre utsatt.

Brødrene Larsen Asfalt har lovet arbeidene ferdig til 17. mai 2010.

Svartlagveien er som tidligere ikke velets ansvar. Skjellerud er ansvarlig for veien, og han ønsker ikke å la veien asfalteres.

Vinterbrøytingen fortsetter som før ved Dag Wetlesen. Avtalen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien – Damholtet

– Polleveien – Strandmyrbakken

– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen

– Konrad Garders vei – Jonsokveien hele

– Bekkeholtet – Olsokveien

– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).

Telefon 901 44 208. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Dugnad

Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding. Det ble også fjernet store mengden busk og kratt på veltomta for å klargjøre til ballplass.

Eiendommer

Vellets eiendommer er i god stand etter jevnlig oppgradering over mange år. Det har ikke vært spesielle aktiviteter i 2009. En vannlekkasje på kjøkkenet i Velhuset satte heldigvis ikke varige spor.

Deler av Veltomta er ryddet for busk og kratt og skal planeres.

Badeplass/vannspeil/flytebrygger

Arbeidet med kyststien er i gang, og strekningen fra Svartlaget til pir A på Garderfeltets bryggeforening ble ferdigstilt våren 2009. Oppryddingsarbeidet og utbedringer langs kyststien fortsetter i 2010. Styret mottok i 2009 flere bekymringsmeldinger om forholdene på badeplassen. Styret er positive til at det gjøres en ekstra innsats på badeplassen i 2010 og har tatt initiativet til å opprette en strandkomité. Strandkomiteen inviterer til ekstra innsats på vårens dugnad. Stupebrett, trapper og benker skal oljes/beises i tillegg til annet forefallende arbeid slik at området framstår så attraktivt og sikkert som mulig.

Barnas Dag/Sommerfesten

Barnas dag og sommerfest gikk av stabelen på tradisjonelt vis. Denne gangen var værgudene sånn noenlunde på vår side. Under Barnas Dag var det godt oppmøte og mange barn og familier koste seg med leker, is, brus, pølser, vafler og bulende premieposer. Vår lokale tryllekunstner Lasse satt en ekstra spiss på Barnas Dag.

På kvelden var det som vanlig MnM som sto for musikk og underholdning, som nok en gang ble gjort på en utmerket måte. Det ble etter hvert et relativt godt oppmøte, men festkomiteen ønsker at folk kommer litt tidligere.

Det er alltid behov for flere deltakere i festkomiteen – jo flere vi er, desto mindre jobb blir det på hver enkelt.

Tusen takk til årets festkomité og alle hjelpere i kiosk med mer.

Økonomi

Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. Da vi har krevd inn ekstra kontingent for utbedring av veier som ikke er igangsatt er det en unormalt høy egenkapital i vellet pr 31.12.2009. Dette er budsjettert skal brukes i 2010.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.