Beretninger

Styrets beretning for 2008

STYRETS BERETNING FOR 2008

Styret har i perioden bestått av:
Kjell Gunnar Knutsen formann på valg
Lars Bergersen nestformann ikke på valg
Janne Haanes sekretær på valg
Kristin Bakken kasserer ikke på valg
Hans Erik Becker styremedlem på valg
Arne Solli varamedlem på valg

Revisorer: Arild Søhagen på valg
Per Erik Syvertsen på valg
Valgkomite: Gunnar Knutsen på valg
Stein Erik Gundersen på valg
Tore Sundsby på valg

Sommerfestkom.: på valg

Veisjef: Hans Erik Becker styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1 Tom Solberg Henrik Lundsvei – indre
Rode 2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
Rode 4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
Rode 7 Thor Ottersen Strandmyrveien til veltomta
Rode 8 Thamar Kaarud Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9 Kai Vissgren Damholtet
Rode 10 Svein Larsen Bekkeholtet
Rode 11 Anders Grendahl
(for Aslaug Tangen) Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Holmen (med vei)

Vannverksjef: Lars Bergersen
”Lokale” vannmenn: Gunnar Nyhoff – koordinator
Henrik Skjeseth
Johs Antonsen
Terje By
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)

Frogn Hyttevel Forening Gunnar Knutsen (vår representant i Styret)

Hallangsposten Lena-M. S. Bergersen

Webside André Langseth

Garderfeltets Bryggeforening Knut Gundersen

Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff/Trond Helseth

Bleien Brygge Gunnar Knutsen

Flytebrygga Bryggekomité Geir Arnestad

STYRETS BERETNING

Det har i perioden vært avholdt 15 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside
Hallangsposten utkom med 4 nummer i 2008. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Vellets egen webside: www.hallangspollensvel.no er flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet og fra styret, lover og regler, kontaktpersoner, årsberetninger og oppdateres også med nyheter fra nærområdet. Hallangsposten o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Pr. i dag er det ca. (80) medlemmer som mottar Hallangsposten pr. e-post. Styret ber medlemmer som kan melde seg på Hallangsposten pr. e-mail. Dette er billigere, raskere og en mer effektiv måte å kommunisere med våre medlemmer. Send oss gjerne nyhetstips og bilder som kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Vannanlegget har fungert godt i hele 2008. Kun ved et par tilfeller ble vannforsyningen stoppet pga vedlikeholdsarbeid på renseanlegget. Det ble installert nytt renseanlegg våren 2008. Dette tilfredsstiller dagens krav fra Mattilsynet. En av endringene i forhold til det gamle renseanlegget er at det nye automatisk stenger vannforsyningen i tilfeller av for høyt bakterienivå eller strømbrudd som setter renseanlegget ut av funksjon. Vannkvaliteten er testet jevnlig gjennom hele sesongen. På sensommeren er det fortsatt litt for mye bakterier i vannet som pumpes opp fra brønnene. Det er fortsatt en del dårlige toalettløsninger på mange hytter i området. (”bøttedoer” etc.). Ved store nedbørsmengder, føres forurensning fra disse til grunnvannet og vannanleggets brønner. Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne alltid god.

Veier
De planlagte asfalteringsarbeidene ble ikke igangsatt i 2008. Årsmøtet 2008 ba styret om å utredeasfaltering av flere veier enn tidligere innhentede tilbud. Styret har derfor arbeidet med å innhentenye anbud med tilleggsveiene spesifisert separat, til fremleggelse på årsmøtet 2009. Vinterbrøytingen fortsetter som før ved Dag Wetlesen. Avtalen gjelder følgende veier:
– Strandmyrveien – Damholtet
– Polleveien – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei – Jonsokveien hele
– Bekkeholtet – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske). Telefon 901 44 208. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Dugnad
Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding.

Eiendommer
Vellets eiendommer er i god stand etter jevnlig oppgradering over mange år. Det har ikke vært spesielle aktiviteter i 2008.

Badeplass/vannspeil/flytebrygger
Kyststien ble godkjent av kommunen høsten 2008, og arbeidet med å rydde og sette i stand området kan starte. Det er skaffet to nye badebrygger som planlegges klargjort for badesesongen i forbindelse med den årlige dugnad.

Barnas Dag/Sommerfesten
Under Barnas Dag var værgudene på vår side, og mange barn og familier koste seg med leker, is, brus, pølser, vafler og bulende premieposer. Så ombestemte værgudene seg, og slusene åpnet seg. Bandet og to fra festkomiteen ventet lenge på andre festdeltakere, men etter hvert kom da noen. Så gikk strømmen i hele Hallangspollen, men strømaggregat ble tryllet fram av Lars Bergersen, og i løpet av 10 minutter var veltomta forsynt med nok strøm til band og lys. Da også været lettet litt etter hvert og grillen kunne tennes, strømmet folk til det eneste sted i pollen med lys, musikk og dans. Resultatet var enda en vellykket fest.

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. Uten purringer er det 10 som ikke har betalt avgiftene. 7 av disse har vann. Det er 17 som ikke har betalt ekstra vei kontingent. Det er blitt sendt purringer på dette i 2009.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.