Medlemsinformasjon

Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune

Styret i Hallangspollens vel har vært i kontakt med Frogn Kommune og fått følgende avklaringer om de nye lokale forskriftene som er ute på høring. Dette  ble vist under årsmøtet 22 mars 2017. Dette for informasjon.

 • Frogn kommune vil ikke pålegge hytteeiere i vårt vel til å koble seg til det offentlige vann og kloakkanlegg som er under slutt installasjon. Så lenge de har et godkjent minirenseanlegg aller gråvannsrenseanlegg som blir vedlikeholdt og godkjente prøver blir sendt inn til Frogn Kommune i forbindelse med pålagt service på renseanlegget. Frogn Kommune har ikke hjemmel til å pålegge de som allerede har godkjente avløps- ordninger til tilkobling av det nyetablerte vann og avløpsanlegget.
 • Dette gjelder også for de som har tette septiktanker så lenge de er godkjente.
 • Disse tillatelsene vil bestå på ubestemt tid, frem til politikerne eventuelt bestemmer noe annet.
 • Frogn Kommune, hvis høringsforslaget blir godkjent, vil ikke godkjenne nye søknader om minirenseanlegg, gråvannsrenseanlegg.

Frogn kommune presiserer følgende:

 •  Forurensningsloven gir ikke oss, Frogn Kommune, hjemmel til å pålegge tilknytning til kommunalt nett.  Dersom en fritidseiendom har innlagt vann, men mangler utslippstillatelse, kan vi avslå søknad om utslippstillatelse. Dermed har eiendommen to alternativ, enten legge ut vann eller koble seg til fellesnettet.
 • Utetoaletter blir fortsatt lovlig hvis de ikke er til sjenanse når det gjelde lukt og eventuelt utslipp i nærheten av bekker eller andre vannkilder.
 • Hva som blir den politiske føringen i fremtiden vet dere ikke noe om. Dette utkastet sier ikke noe om dette. Det er opp til politikerne i kommunen til framtidige pålegg.
 • at forurensningsloven ikke gir oss hjemmel til å pålegge tilknytning til kommunalt nett. Dersom en fritidseiendom har innlagt vann, men mangler utslippstillatelse, kan vi avslå søknad om utslippstillatelse. Dermed har eiendommen to alternativ, enten legge ut vann eller koble seg til fellesnettet.
 • Plan- og bygningsloven §27-2 gir kommunen hjemmel til å pålegge tilknytning, men det er presisert i samme lov § 30-6 at dersom dette skal gjelde fritidseiendommer, må det være bestemt i plan (kommuneplan eller reguleringsplan). Per nå har ikke Frogn kommune hjemmel til dette.
 • Forslagene til revidert forskrift om utslipp vil ikke påvirke eiendommer som har godkjent avløpsanlegg.

Nylig revidert slamforskrift:

 • Den nye forskriften om slamtømming kan derimot påvirke de med avløpsanlegg. Den nye slamtømmeforskriften sier at kommunen står for all tømming (i motsetning til kun første tømming). Det vil si at dersom et anlegg trenger mer enn én tømming i året, må denne også bestilles gjennom kommunen. Vi håper å få til en avtale med et tømmefirma som gir fordelaktige priser på slamtømming til våre abonnenter.

Nylig revidert gebyrforskrift:

 • Den nye forskriften om gebyr for saksbehandling og tilsyn, vil påvirke eiendommer som har innlagt vann men som ikke har fått godkjent avløpsløsning enda. Til nå har kun eiendommer med godkjent avløpsanlegg fått tilsynsgebyr, men nå står det i forskriften at dersom det er innlagt vann på eiendommen skal tilsynsgebyret betales. Vi har fått masse klager på at det kun var de som fulgte pålegget som måtte betale, dette har vi hatt full forståelse for og har nå fått endret forskriften.
 • Det hjelper å gi beskjed til kommunen (av og til). J
 • Både slamforskriften og gebyrforskriften blir gjeldende fra 01.01.18 (forbehold: dato skal fastsettes i Kommunestyret 3. april, men jeg våger meg på å anta at det blir slik).

Høring:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.