Hallangsposten

Hallangsposten nr 3 – 2006

Her følger Hallangsposten nr 3 – 2006

Vinterrenovasjon
Som en prøveordning med Follo Ren vil det i vinter bli plassert en container på veltomta også i vintermånedene.
Containeren vil tømmes ved behov og dette er inntil videre gratis for velets medlemmer. Styret minner om at containeren kun er til husholdningsavfall.

Vannanlegget

Velvannet er nå stengt for sesongen. Vannforsyningen har fungert meget godt hele sesongen. Vi takker vannmennene, og spesielt Gunnar Nyhoff, for meget god innsats og godt utført jobb.

Noen få dager midt på sommeren måtte vannet stenges på natten for å unngå at vannmagasinet skulle gå helt tomt. Det blir i disse dager installert nye pumper på to av brønnene til vel vannet. Vi håper dette kan gi et positivt bidrag til kapasiteten.

Kvaliteten på vannet som sendes ut på “nettet” er meget god. Det tas prøver av vannet jevnlig gjennom hele sesongen. Prøveresultatene avslører at det fortsatt er tilsig til grunnvann fra uhygieniske og dårlige toalettløsninger i vårt område, men siden det er renseanlegg på velvannanlegget så er ikke disse bakteriene tilstede i vannet som distribueres på velvann anlegget.

Ellers vil vi henstille alle som ikke har anskaffet seg biodo el.l om å gjøre det. Grunnvannet i vårt område er ikke tilfredstillende uten at vannet er renset.

Vannspeilet
Brygger og bøyer er igjen fjernet etter nok en sommer med flittig bruk. Det er gledelig at så mange av medlemmene benytter badeplassen.

Det vil neste år være behov for noe vedlikehold av trapp og brygge. Dette planlegges gjort på dugnaden til våren.
“Vraket” som ble fortøyet i bøya utenfor stupebrettet i sommer, ble fjernet etter gjentatt pådriv fra styret.

Vei

Vi sliter fortsatt med busker og greiner som henger ut i veiene våre. Dette har resultert i at styret har fått en ryddegjeng på to ungdommer fra lokalmiljøet til å ta ryddejobben. Dette skal være utført før vinteren setter inn. Videre så skiftes det forløpende lyspærer som har gått i lysmastene langs veiene. Har dere tips om lamper som ikke lyser så send oss i styret en melding på dette. Videre så synes vi veiene har fungert bra i år. Vi har utvidet velplassen etter ønske fra en del brukere av plassen. Vi har også reparert hull i veien med rep asfalt. Har dere tips om nye hull, så gi tilbakemelding på dette. Også oppfordrer vi alle til å kjøre rolig på veien våre.

 

Barnas Dag / Sommerfest – 8. juli 2006

Barnas dag/sommerfesten gikk av stabelen 8. juli. Barne arrangementet og størstedelen av festen på kvelden foregikk på en utmerket måte. Det har aldri deltatt flere barn på barnelekene. På kvelden kom det etter hvert mye folk, inklusive mange som kanskje heller skulle vært et annet sted enn på “Familiefesten” sommerfesten skal være. Festkomiteen arbeider med alternativer for å  styrke sommerfesten familieprofil og motvirke at festen skal utvikle seg “Sjøslag” med elementer som virker skremmende på arrangementets målgruppe.

Forberedelsene til neste års fest planlegges starter i januar/februar for å unngå skippertak den siste ukea før arrangementet skal gå av stabelen. Vi trenger “frivillige” til å være med på å dele de praktiske oppgavene før og under selve festen. Vil du være med å bidra med en liten innsats (trenger ikke å bli så mye på hver om fler vil bidra) så vil vi sette pris på om du kontakter Lena eller Lars Bergersen på tlf 22 10 08 10, 918 98 164 eller mail laberge@online.no


Årsmøte

Årsmøte er fastsatt onsdag 14. mars 2007 kl 1900. Møtet avholdes i Folkets Hus, Youngsgt 11 i Oslo. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 16. februar 2007
Forslag sendes; Kjell Gunnar Knutsen, Adresse: Camilla Collettsvei 9, 0258 Oslo.
Eller epost til: styret@hallangspollensvel.no.

Planter på øya midt i Innerpollen

Vi har fått en henvendelse fra en botaniker fra Ås, Anders Often. Han farter stadig rundt og kikker på plantelivet her og der i Follo. I september fant han veien til skjæret i innerpollen. Her er noe av det han har skrevet om plantelivet på denne lill øya.

Det skal ikke store øya til før man finner nok planter til et godt gammeldags skoleherbarium. Selv den lille holmen midt i Hallangspollen kunne by på 42 forskjellige blomsterplanter.

Midt i det innerste bassenget av Hallangspollen, Frogn kommune ligger ei lita øy. Jeg har ikke greid å finne noe eget navn på øya, men kaller den “Innerpollens holme”. Den er ca 20 x 30 m stor. Høyeste punkt er ca 6 m o.h. Bergrunnen er granitt. Øya er ganske sterkt fuglegjødslet, og ved undersøkelsen i slutten av september 2006 var det noe skarv der.
På hele øya var det nitrofil fuglegjødselvegetasjon, dog ikke så veldig frodig så det var en god del bart berg. Det var kun noen svært små strandskorter. Her var det noe skaftmelde. Dette var den eneste typiske strandplanten. Det var svært mye av den lille akrokarpe mosearten Bryum argentum. Den vokser ofte som ugras mellom gatestein, og det var artig å finne arten på et slikt primærhabitat. Rundt øya fløt det noe ålegras Zostera marina og skruehavgras Ruppia chirrosa. Disse marine, løsrevne artene, er ikke med på plantelista.
Av forvillede arter var det et par kloner gravbergknapp, én liten klon villvin og én hagejordbærplante. Det var ingen rødlistede eller regionalt sjeldne arter der, men det var en fin fuglebergevegetasjon med lokalt noe uvanlige arter som hardkløver og skaftmelde. Det er også svært sjeldent å finne villvin forvillet på denne måten. Øya bør for fremtiden få ligge som den er i dag uten noen form for bebyggelse.                                          

 

 

 

Skrevet av: Anders Often

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god høst.

  

Finn Flaten

Asperudlia 37

1258 OSLO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.