Hallangsposten nr 2 – 2006

Her følger Hallangsposten nr 2 – 2006

 Klikk her for møtereferat i pdf-format fra årsmøte 29.mars 2006

 Klikk her for hallangsposten i word-format

(Inkludert vannreglement & Referat fra årsmøtet)

 

Hallangsposten/webside
Vi henstiller (igjen) våre medlemmer om å melde seg på for å motta Hallangsposten elektronisk slik at vi kan spare porto.

Send oss gjerne nyhetstips og bilder som du mener er aktuelt for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget

Grunnet sen vår er det ikke mulig å få vannanlegget i gang tidlig. Vi håper våren kommer snart og at vannet er i drift til 1 mai.

Evt. feil som etter hvert oppdages på vannanlegget meldes til koordinator for vannmennene, Gunnar Nyhoff: tlf: 918 77 917.

Veier

Vi har gjentatte ganger oppfordret våre medlemmer at det skal ryddes langs veiene. Lite eller ingenting har skjedd. Vi har fått klager fra blant annet Dag Wetlesen som brøyter hos oss om at greiner og annet ødelegger hans utstyr. Hvis det ikke blir ryddet opp vil Wetlesen ikke kunne brøyte hos oss. Det største problemet er at Frogn Brannvesen har vært på befaring i området. De sier at deres biler ikke kan komme inn på mange av våre veier pga at hekker, greiner og annet som henger ut i veibanen. Derfor skal alle som har tomt ved vei passe på at veien har en bredde på minimum 3 meter og gren og buskfri høyde på minimum 3 meter. Dersom ikke dette blir gjort av tomteeier kan vellet leie inn mannskap til rydding, dette vil da gå på eiers regning.

Dugnad

Årets dugnad er som tidligere annonsert satt til 20. mai, kl 10.00. Det blir vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding. Oppmøte kl 10 på veltomta. Kontakt din rodemester før igangsetting. Skulle du være forhindret fra å møte kan annet arbeid en annen dag avtales. Ved fravær på dugnaden ilegges en avgift på kr 250,-. Rodemestere blir kontaktet i forkant. Se web-siden for informasjon om rodemestre og din rode.

Vi oppfordrer alle medlemmer før dugnaden om innspill vedr veiene våre. Kontakt helst din rodemester alternativt styret.

 

Barnas Dag / Sommerfest – 8. juli 2006

Barnas dag/sommerfesten er i år satt til 8. juli. Musikk er bestilt. MnM kommer også iår. Festkomiteen kommer tilbake med mer informasjon senere. Vi trenger premier og bidrag til lotteriet har du noe å bidra med mottar vi det med stor takk!

 

 

Søppel – Husholdningsavfall
Søppelcontainere vil bli plassert ut ca 15mai. Husk at det kun skal kastes husholdningsavfall i disse. Sett ikke annet søppel utenfor containerne, dette blir ikke medtatt av søppeltømmerne.  Annet søppel henvises til miljøstasjonene i vårt distrikt: Se:http://www.folloren.no/Miljostasjoner.htm

Åpningstider miljøstasjoner i nærmiljøet

        
  64 94 08 17 66 91 90 87 66 99 27 00
Mandag

stengt

7.30 – 14.30

8.30 – 15.00

Tirsdag

12.00 – 19.30

7.30 – 14.30

12.00 – 19.00

Onsdag

9.00 – 15.00

12.00 – 20.00

8.30 – 15.00

Torsdag

12.00 – 19.30

7.30 – 14.30

12.00 – 19.00

Fredag

9.00 – 15.00 *

stengt

stengt

Lørdag

9.00 – 15.00 **

10.00 – 14.00 ***

8.00 – 14.00 ****

Adkomst Ås: På vestsiden av Kongeveien mellom UMB og Nygårdskrysset. Følg skiltingen mot Melby og Egget. Nesodden: 150 meternordover i krysset mellom riksvei 157 (Fagerstrand – Dal) og Midtveien, midt på Nesoddlandet. Sofiemyrveien 8, ved kommunens driftsstasjon og brannstasjonen.

Rusken-aksjon som ble foreslått på årsmøtet avvises som for dyrt. Vår erfaring er også at når containerne er fulle, legger folk møbler, søppel etc. utenfor containeren, slik at vi får en oppryddingsjobb i etterkant. Overslag pr container er ca kr 7000,-

 

ANØ/gråvann renseanlegg

På initiativ fra Multikonsult ble det uke 11 avholdt møte for å se på felles renseanleggsløsning for
Ytre Hallangspollens Vel (YHV) og Indre Hallangspollen Velforeningers Representatskap (IHVR)

Marikova Vel og Hallangspollens Vel var også invitert. Marikova takket nei og møtte ikke.

I motsetning til rammeplanene til Marikova Vel og Hallangspollens Vel, som åpner for bruk av både enkeltanlegg og/eller fellesløsninger vil YHV og IHVR vil bli pålagt å installere fellesløsninger. Kostnadsoverslag for dette i de to velene (Begge på Drøbak siden av Hallangspollen) var 100.000,- pr. hytte.

Fellesløsning åpner for mulig svartvannsrensing og på sikt kanskje tilkobling til kommunalt nett. Tilkoblingsavgift for vann og kloakk til kommunalt nett ble opplyst å være ca 110.000 pr. husstand. Pr. i dag ble det opplyst at Kommunen hadde kapasitet til ca 200 nye husstander. Y.H.V og IHVR har ca 300hytter.

Multikunsult tilbød å gjøre et forprosjekt, budsjettert til ca 300.000 for å se på mulige løsninger og mer eksakte kostnadsoverslag.

Styret har vurdert dette og funnet at vi ikke ønsker å gå for denne løsningen.

Som godkjent av årsmøtet vil styret gi medlemslisten til aktører/leverandører av gråvannsløsninger. Disse vil kunne sende informasjon og tilbud direkte til våre medlemmer.

Igjen oppfordres naboer til å se på mulig samarbeide med små anlegg. De forskjellige leverandører vil kunne stå for alle søknader og godkjenninger hos kommunen. Dette må avtales med den enkelte.

Følg med på våre internettsider for ytterligere informasjon.

Flytebryggene

Det har vært møte mellom Bryggeforeningene og Frogn kommune i uke 14. Saken skal ut på en ny og mindre høring. Følgelig må saken opp på ytterligere ett eller to møter før saken avgjøres. Bryggeforeningene håper og tror på positiv avgjørelse før sommeren er omme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.