Hallangsposten nr 3 – 2005

Her følger Hallangsposten nr 3 – 2005

Sommerfest/Barnas Dag
Årets Sommerfest er lagt til 9. Juli. Det blir arrangement og overraskelser for barna på dagen, samt grill, musikk og dans for alle på kvelden. Vi håper på fint vær og godt oppmøte av feststemte mennesker. Det er som alltid stort behov for premier til både voksne og barn. Alle medlemmer oppfordres til å levere inn store og små premier til styret. Følg med påwww.hallangspollensvel.no for mer informasjon.

ANØ
Rammeplanen er godkjent av kommunen og vil bli lagt ut påwww.frogn.kommune.no og kan lastes ned eller leses på nettet. Det vil også bli lagt en link fra våre internett sider. Dersom noen ønsker papirkopi, kan dette bestilles av styret mot en liten kostnad. Vi må betale for å trykke og kopiere planen. Styret er i nær kontakt med kommunen, samt jobber med leverandører for å få priser og forslag til løsning for de forskjellige områdene. Mer informasjon kommer nærmere sommeren. Følg også med påwww.hallangspollensvel.no for mer informasjon.

Hallangsposten/websider
Alle medlemmer oppfordres til å følge med på Web-sidene våre. Her finnes nyheter og informasjon fra styret og båtforeninger, generell informasjon om vellet, en oppslagstavle for kjøp/salg samt nyttige linker til nærmiljøet. Følg med påwww.hallangspollensvel.no for siste nyheter om og fra velet.

På web-sidene er det også mulighet til å melde seg på med navn, hytteadresse og
e-postadresse for å få Hallangsposten tilsendt på e-post i stedet for brev.

Dugnad
Årets dugnad er som tidligere annonsert satt til 21. mai, kl 10.00. Oppmøte kl 10 på veltomta. Kontakt din rodemester før igangsetting. Skulle du være forhindret fra å møte kan annet arbeid en annen dag avtales. Ved fravær på dugnaden ilegges en avgift på kr 250,-. Rodemestere blir kontaktet i forkant. Se web-siden for informasjon om rodemestre og din rode.

Strand/fellesområder
Vellet forsøker å tilrettelegge strand og andre felleområder til alles beste. Alle medlemmer har et ansvar for bruk og evt. skader. Vennligst gi beskjed til styret dersom det oppdages noe som er galt eller trenger utbedring.

Søppel – Husholdningsavfall
Søppelcontainere vil bli plassert ut 15mai. Husk at det kun skal kastes husholdningsavfall i disse. Sett ikke annet søppel utenfor containerne, dette blir ikke medtatt av søppeltømmerne.  Annet søppel henvises til miljøstasjonene i vårt distrikt: Se:http://www.folloren.no/Miljostasjoner.htm

Kjøring på veiene – Innføring av begrensning på totalvekt.
Styret har besluttet å innføre begrensninger på totalvekt på våre veier i perioder.
Vi har satt 7,5 tonn totalvekt som største tillatte vekt i perioden 1.mars til 15.mai. Hvis ikke påbudet blir opprettholdt og veiene blir påført setningsskader, så vil hytteeier som har rekvirert kjøretøyet stå økonomisk ansvarlig for ødeleggelsene.

Hytteeiere må rydde langs veiene.
Hytteeiere med tomt som grenser mot våre veier er pålagt å holde busker og kvister godt klipt, slik at det ikke henger eller stikker greiner ut i veiene. Dette er for å få bedre oversikt når vi ferdes på våre veier og dette øker selvsagt sikkerheten.

Status vannanlegget mai 2005
Det er styret og vannmennenes intensjon å ha Vannanlegget satt i drift og vannforsyning til alle brukere innen 1.mai.  I år har det blitt utført diverse oppgraderinger av anlegget. Det har i tillegg vært forskjellige problemer som har medført merarbeid for vannmennene og forsinkelser med å sette hele anlegget i drift. I skrivende stund håper vi at problemene er tilbakelagt og at vannforsyningen vil være stabil fremover.

Oppgraderingene som er utført på vannanlegget hittil i år har vært installasjon av vannmålere og nye stoppekraner. Det har også blitt gjort endringer i noen forgreninger. Dette vil være til stor hjelp for vannmennene når de skal lokalisere feil i anlegget. Det vil også være mulig å lokalisere områder med unormalt høyt vannforbruk.

I forbindelse med påsetting av vannet har det vært oppdaget flere tilfeller av hærverk og unødvendige skader påført vannslangene av hytteeierne. Dette er saker som 4″ spiker som er slått inn i en av hovedslangene til hull i slanger påført med motorsag, antageligvis i forbindelse trehugst i perioden vannanlegget ikke er i drift.  Også i år har det vært en del problemer grunnet vannledninger som er gravet ned i bakken, hvor det tar tid før telen går. Vannmennene rapporterer også om at en stor del av vannledningene ligger under hauger med kvist og lignende. Vi oppfordrer alle til å grave opp nedgravde vannledninger. Det er viktig at vannledingene våre ligger synlig, så vi lettere kan oppdage vannlekkasjer og lignende.

For sesongen 2005 er nestleder i styret i Hallangspollens Vel, Lars Bergersen utnevnt til “vannsjef” med assistanse fra nedenstående vannmenn. Feil og lekkasje må meldes snarest til vannmennene. Gunnar Nyhoff er koordinator og henvendelser skal i utgangspunktet rettes til han. Dersom Gunnar ikke er tilgjengelig melder du fra til en av de andre

Vannmann:                   Telefon:               Hytteadresse
Gunnar Nyhoff            918 77 917           Strandmyrtoppen (koordinator)

Henrik Skjeseth           992 88 109          Polleveien
Johannes Antonsen      924 89 101          Henrik Lunds vei
Kjell Gunnar Knutsen    930 46 880          Holmen
Jan Terje By               908 53 588          Strandmyrveien
Inge Johnsen                                       Strandmyrveien

Vannmennenes ansvarsområde begrenser seg til hovedledninger og pumper, vannbasseng osv. Vannmennene kan på forespørsel assistere den enkelte abonnent med arbeider som inngår under punkt 8 i vannreglementet.

Flytebryggene i Hallangspollen
Styrene i bryggeforeningene Pollestien bryggeforening og Garderfeltets bryggeforening arbeider videre med flytebryggeprosjektet for hytteeierne i Hallangspollens vel. Etter samtale med alle instanser, ser det nå ut til at det vil være en mulighet for å finne en løsning på dette prosjektet. Vi skal i et møte med kommunen i slutten av april og det er liv i saken vår. Som tidligere meddelt må vi stå for en marinarkeologisk undersøkelse med dykkere fra Sjøfartsmuseet. Etter offentlig ettersyn av reguleringsplanen i fjor høst, kom det inn svært mange kommentarer. Vi må igjen kontakte Konsulentfirmaet Follo Prosjekt for justeringer.  Bryggene må byggemeldes og det koster penger.  Kassebeholdningen i de to foreningene er bunnskrapt. Pengene er utelukkende brukt til reguleringsplanen. Foreningene har delt regningene og har brukt ca 25.000 kroner hver på dette. Hver forening har ca 50 medlemmer som hver har betalt inn kr 500,-.  Vi har søkt om økonomisk støtte fra Hallangspollens Vel. Styret støtter vårt arbeid men mener at økonomien må bryggeforeningene selv stå for.  For å holde en fremdrift, må vi be om fornyet tillit og ny innbetaling av kr 500,- til den bryggeforeningen dere tilhører. (Pollestien går fra Bleien brygge og innover i Pollen. Garderfeltet går fra Bleien brygge og utover.

Vi håper dere vil fylle ut giro selv eller bruke nettbank (vi sparer portoutgifter på å ikke å sende giroer til dere). Betal helst innen 1. mai 2005. Pollestien bryggeforening v/ Gunnar Nyhoff. Olav Nygaards vei 30 0688 Oslo. Konto nr. 6061.10.90350. Garderfeltets bryggeforening v/ Tore Erling Jønvik. Haugerudtunet 21 0674 Oslo: Konto nr 6061.45.11462.

Gladnyhet fra Bryggeforeningene
Onsdag 13. april var dykkere fra Sjøfartsmuseet på befaring langs bunnen av reguleringsområdet i Hallangspollen. Sjøfartsmuseet sender brev til Fylkeskommunen, som videresender til Frogn kommune på ekte tjenestemannsvis, at de ikke har noen innvendinger mot bryggeprosjektet.

HURRA! Nå er det bare resten igjen.

Gunnar Nyhoff                         Knut Gundersen
Pollestien bryggeforening           Garderfeltets bryggeforening

 Last ned Hallangsposten her (.doc)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.