Referater

Referat årsmøte 2004

Her følger referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel 22. mars 2004 i Folkets Hus, Oslo

Referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel
22. mars 2004 i Folkets Hus, Oslo

Til stede: 62 stemmeberettigede

Stein Hov ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
Per Erik syvertsen ble valgt til dirigent. Janne Haanes ble valgt til referent. Seppo Dyrseth og Knut Gundersen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2003

VANN
 Bror Spæren avklarte et punkt i beretningen. Grunnvannet i to borehull er forurenset, mens vannet ut på nettet er renset og godkjent.

BADEPLASS/VANNSPEIL
Spørsmål om ankring i mer enn 3 dager krever godkjenning av Frogn kommune som har delegert “politijobben” til vellet. Dykkerbåten som har gått ned ble nevnt samt brygga til Busch som er fortøyd på skjæret. Brygga er lovt fjernet.

BRYGGEPROSJEKTET
Knut Gundersen redegjorde for status.

Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap
Regnskapet gjennomgått, og revisjonsberetning opplest av revisor Hans Kjørven.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag

a) Per Erik Lie begrunnet sitt forslag.
Thor Ottersen la fram motforslag om eventuelt å anlegge fartsdumper.
Et forslag om å be styret utrede saken til neste årsmøte ble vedtatt med 50 stemmer mot Per Erik Lies forslag som fikk 12 stemmer.

b) Truls Haakanes Bunes fra ANØ Miljøkompetanse på Kjeller presenterte sitt firma og     samarbeidet med bl.a. Frogn Kommune om godkjennelse av innleggelse av vann i hytter og resulterende utslipp. Kommunen vil kreve at det utarbeides rammeplan for områder med “tett” bebyggelse av fritidsboliger før de behandler søknader eller meldinger om utslippstillatelse. Bunes redegjorde for dette arbeid og besvarte spørsmål. Rammeplanen vil omfatte hele vårt vel, men det er naturligvis opp til hver enkelt om de så vil legge inn vann. Slikt anlegg vil koste ca. kr. 60 000, men Frogn Hyttevel Forening arbeider med å forhandle gunstige avtaler.

Årsmøtet vedtok enstemmig å engasjere ANØ miljøkompetanse og skrive ut en ekstrakontingent på kr. 600 pr. hytteeier for å finansiere utarbeidelse av rammeplan.

6. Budsjett og kontingenter

Lederen redegjorde for budsjettet.

Følgende kontingenter/avgifter ble enstemmig vedtatt:
Medlemsavgift  kr.    350 (uendret)
Veiavgift  kr.    150 (uendret)
Vannavgift  kr.    650 (uendret)
Misbrukeravg. vann kr. 1 500 (uendret)
Tilkoplingsavg. vann kr. 2 000 (økning fra kr. 1 000)
Fravær på dugnad kr.    250 (uendret)

Budsjettet ble så enstemmig vedtatt.

7. Valg

Tore Sundsby redegjorde for valgkomiteens arbeid. Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder   Stein Hov   ikke på valg
Nestleder  Lena-Marie S. Borgersen gjenvalgt for 2 år
Sekretær  Janne Haanes   ikke på valg
Kasserer  Lisbet Holen   gjenvalgt for 2 år
Styremedlem  Ove Spæren   ikke på valg
Varamedlem  Kjell Gunnar Knutsen  gjenvalgt for 1 år
——–

Revisorer:  Hans Kjørven   gjenvalgt for 1 år
Frank Skalø   gjenvalgt for 1 år

Valgkomité:  Gunnar Knutsen  gjenvalgt for 1 år
Stein Erik Gundersen  gjenvalgt for 1 år
Tore Sundsby   gjenvalgt for 1 år

Festkomité:  Ove Søhagen   valgt for 1 år
Henrik Skjeseth   gjenvalgt for 1 år

Formannen takket for fremmøtet, og møtet ble hevet ca. kl. 21.

Janne Haanes
Referent

Seppo Dyrseth     Knut Gundersen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.