Status avløpsrensing og vannforsyning – fremlagt på årsmøtet 20. mars 2013

Helårs vann og avløp tilkoblet kommunal avløpsrensing og vannforsyning
Status pr. d.d. og forutsetninger for videre fremdrift.

INFO fra komitéen på Velforeningens årsmøte 20/3-2013

Komitéen som har arbeidet med dette har bestått består av Kjell Gunnar Knutsen (leder velforeningen), Vegard Masdal (innkjøpsansvarlig i stor norsk telebedrift), Gunnar Nyhoff (vannmann i vellet), Henrik Skjeseth (rørlegger), Helge Lien (entreprenør), Linda Gihbsson (jurist) og Lars Bergersen (vannverksansvarlig styret).
Komitéen har bestått av medlemmer med variert og relevant kompetanse/erfaring.

 • Det har vært gjennomført møter med flere omkringliggende velforeninger og tilhørende vann-og avløpslag for å høre om deres erfaringer, positive og negative, samt for å få deres råd om gjennomføring av slike prosjekter.
 • Det er avholdt møter med fire aktuelle entreprenører for å høre deres tanker om valg av teknologi/løsninger, anleggsperiode og hvilke tjenester de kan tilby. Samtlige entreprenører er bedt om å gi pristilbud. Tre pristilbud er mottatt. Basert på disse har man fått dannet et bilde av forventede kostnader for å gjennomføre prosjekt hvor minimum 50% av hyttene i området er med.
 • Det er sendt en henvendelse til Frogn kommune med søknad om å få koble et fremtidig helårs vann- og avløpsanlegg i vellets område til kommunal vannforsyning og avløpsrensing. Kommunen har ikke besvart vår henvendelse – til tross for purring og etterlysninger av tilbakemelding.
 • Komitéen har avklart hvordan prosjektet bør organiseres – selskapsform for å sikre MVA fritak for investering, juridiske avklaringer i forhold til grunneiere, både de som vil være med i prosjektet og de som bare skal tillate at anlegg fremføres over deres eiendom, og spørsmål rundt betalingsplan, tidsfrister for bindende påmelding og evt. senere tilknytning til anlegget osv.
 • Det er ikke brukt penger i forbindelse med det arbeid som er gjort.


Komitéens foreløpige konklusjoner er:

 • Forventet pris pr eiendom, med de forskrifter som pr i dag gjelder for denne type anlegg, minimum 50% deltakelse og tilvarende kommunal tilknytningsavgift som har vært benyttet for sammelikningsbare prosjekter i Frogn – kr 250 000,-
 • Prosjektet må organiseres som et SA (samvirkeforetak) hvor de som vil være med i prosjektet kjøper seg inn som andelshavere for utbyggingsprosjektet. Etter ferdig utbygging overlates anlegget til et driftsforetak, også dette et samvirkeforetak. Begge disse skal være selvstendige foretak, adskilt fra velforeningen.
 • Usikkerhet omkring kommunens holdning til prosjektet og uavklart om det er mulig å koble til eksisterende sjøkabel til vannforsyning/avløpsmottak gjør det p.t. usikkert mht. Å gå videre med prosjektet pr nå.
 • Sjøkabel må sannsynligvis passere et område med fredet ålegress, alternativt må pumpestasjon plasseres i/nært fredet våtmarksområde. Begge deler vil kunne kreve behandling hos fylkesmann, og det er svært sannsynlig at det vil kunne bli lang behandlingstid.

Hvordan komme videre:

 • Det trengs flere ildsjeler for å drive dette prosjektet videre. Dette må være personer som har anledning til å jobbe aktivt mot kommune etc. For å få gjort nødvendige avklaringer før man kan gå videre, og deretter et stort arbeid i forhold til å etablere og drive utbyggingsselskapet
 • Det må avklares hvordan sjøkabel kan ledes over/under/gjennom ålegress, eventuelt forutsetninger for plassering av pumpestasjon i våtmarksområde eller annen alternativ plassering av denne.
 • Etablere utbyggingsselskapet – her må de som vil være med kjøpe seg inn og forplikte seg til å være med og til å ta sin andel av alle fremtidige kostnader inntil anlegget er etablert
 • Utbyggingsselskapet bør vurdere å leie inn ressurser for å være byggeleder/kontakt mot entreprenør etc.

 

doc_file Last ned teksten over i word-format her

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.