Nestleder: Kjell Gunnar Knutsen
E-post: styret@hallangspollensvel.no
Mobil: 930 468 80

Vår adresse:
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn

Om vellet:
Vellet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 – ett styremedlem.

Alle velges for en periode på 2 – to år. Leder og kasserer velges det ene året, og nestleder, sekretær og 1 styremedlem velges det påfølgende år. I tillegg velges det 1 varamedlem for en periode på 1 år.

Dagens styre:


Leder:

kjell_web
Nestleder: Kjell Gunnar Knutsen

janne_web
Sekretær: Janne Haanes

Elisabeth1-e1336458329902
Kasserer: Elisabeth Sundsby

lars_web
Styremedlem: Lars Bergersen


Varamedlem: Lars Christian Botten


Brygger

Bleien Brygge:
Hans Kjørven, mob: 900 14 063

Garderfelts-Bryggene SA:
Paul Smedbakken, email: post@smedbakken.com , mob: 97676213

Pollestien Bryggeforening (Kommunefeltet) :
Kjetil Ødegaard, mobil 97773644

Flytebrygga Bryggeforening:
Geir Arnestad, mob: 92250099


Vannanlegget

Feil, lekkasjer etc. vedr vannet meldes til:
Robert Ekeberg, tlf. 901 40 516
Backup Gunnar Nyhoff. Tlf.: 91877917

Vannverkansvarlig: Lars Bergersen

“Lokale” vannmenn:
Robert Ekeberg – koordinator
Gunnar Nyhoff – backup
Lars Bergersen – backup
Johs Antonsen
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)


Veier

Veisjef: Kjell Gunnar Knutsen – styrets kontaktmann
Vinterbrøytingen ved Håkon Galby. Instruksen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien – Damholtet
– Polleveien – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei – Jonsokveien hele
– Bekkeholtet – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Håkon Galby gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 957 52 404 . Dette betales selvsagt av den enkelte.