Leder: Kjell Gunnar Knutsen
E-post: styret@hallangspollensvel.no
Mobil: 930 468 80

Vår adresse:
Hallangspollens Vel
Strandmyrveien 20
1455 Nordre Frogn

Om vellet:
Vellet ledes av et styre bestående av leder, 5 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer. Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

De velges 2 det ene året og 3 det andre. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

Dagens styre:

 

 

kjell_web

Leder: Kjell Gunnar Knutsen

Nestleder: Lars Botten

lars_web

Styremedlem: Lars Bergersen

Styremedlem: Reidar Nesje

Varamedlem: Paul Smedbakken

Elisabeth1-e1336458329902

Kasserer: Elisabeth Sundsby

janne_web

Sekretær: Janne Haanes


Brygger

Bleien Brygge:
Hans Kjørven, mob: 900 14 063

Garderfelts-Bryggene SA:
Paul Smedbakken, email: post@smedbakken.com , mob: 97676213

Pollestien Bryggeforening (Kommunefeltet) :
Kjetil Ødegaard, mobil 97773644

Ingeborgskjær Bryggelag:
Kristian Foss, mob.: 970 62 655


Vannanlegget

Feil, lekkasjer etc. vedr vannet meldes til:
Robert Ekeberg, tlf. 901 40 516
Backup Gunnar Nyhoff. Tlf.: 91877917

Vannverkansvarlig: Lars Bergersen

“Lokale” vannmenn:
Robert Ekeberg – koordinator
Gunnar Nyhoff – backup
Lars Bergersen – backup
Johs Antonsen
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)


Veier

Veisjef: Kjell Gunnar Knutsen – styrets kontaktmann
Vinterbrøytingen ved Håkon Galby. Instruksen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien – Damholtet
– Polleveien – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei – Jonsokveien hele
– Bekkeholtet – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele) – Svartlagveien (til Dammen)

Håkon Galby gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 957 52 404 . Dette betales selvsagt av den enkelte.