MedlemsinformasjonVann og avløp

Sommervann oppdatering fra styret

STATUS:

Anlegget er svært gammelt og I dårlig forfatning. Rørene sprekker lett og når man reparerer et sted så dukker det fort opp nye lekkasjer. Dette har blitt verre for hvert år som går og nå i vår er det spesielt ille. Vannansvarlig Robert Ekeberg har, sammen med vannmann Espen Jakobsen, allerede brukt ca. 130 timer for å få anlegget opp å gå i år. Even Vindheim fra vel-styret og andre frivillige har i tillegg stilt opp på flere dugnader. Samlet anslår vi at det er brukt ca. 250 timer for å få i gang sommervannet. Til tross for dette er anlegget fortsatt ikke i gang og det dukker stadig opp nye lekkasjer. Status er som følger:

 • Kun sløyfen til Jonsok/Olsok med 5 abonnenter fungerer pr. nå.
 • Tilførselsledningene fra pumpene til bassenget er tette, men det er flere svake punkter.
 • Feilsøking av alle sløyfene som nå lekker vil kreve betydelig dugnadsinnsats. Når lekkasjene evt. finnes vil det sannsynligvis medføre mer arbeid og kostnader til deler/rør.
 • Basert på at de fleste av rørene er ca. 30-40 år gamle kan vi forvente flere lekkasjer fortløpende. Det vil kreve enda mer tid og penger.
 • I år er det allerede kjøpt deler for ca. 50.000,-.

Helgen rundt 1. mai stoppet styret alle arbeider med sommervannet med bakgrunn i at pengene på budsjettet forsvant til deler like fort som vannet forsvant ut i lekkasjer. I tillegg var eskalerte timeforbruket uten at vi nærmet oss en løsning.

NØDLØSNING FOR SOMMEREN 2021:

For å sikre at abonnentene til sommervann har tilgang til rent vann har styret besluttet:

 • Det monteres en utendørs vannkran ved velhuset. Rørlegger leies inn så fort som mulig for å montere denne. Vi håper å ha det klart innen lørdag 15. mai og vil sende ut info. til dere alle så fort det er klart.
 • Vannkranen får en kodelås der abonnentene får koden slik at de kan hente vann til egen hytte her.
 • Vannet er kommunalt vann som er ført frem til velhuset. Kostnaden for vannet kan estimeres ved å se på vannforbruket til vel-huset og kostnaden overføres fra sommervann-kontoen til vel-kontoen.
 • Vannet er kun til vanlig husholdning og utgangspunket er at forbruket er begrenset til at hver bruker fyller opp til max. ca. 20 liter pr. gang.
 • Tips til eldre og de som er dårlig til bens: Be en nabo om hjelp til å fylle tank og frakte til hytten din.

TILLEGSFORSØK FOR SOMMEREN 2021

Even Vindheim og Espen Jakobsen vil gjøre et siste forsøk på å få opp noen flere sløyer på anlegget. De vil inkalle til en siste dugnad med fokus på de punktene som de tror det kan være håp for. Det er  viktig at sommervannabonnentene møter når det innkalles til denne dugnaden. Det er satt av kr. 10.000,- til deler for evt. å få opp noen flere sløyfer. Om vi lykkes blir det flere som får vanlig sommervann, men sannsynligheten for at det holder stabilt gjennom hele sommeren er dessverre liten. Ved stopp i hele eller deler av anlegget vil nødløsningen gjelde for alle sommervann-abonnenter.

SKISSE TIL LANGSIKTIG LØSNING

Å finne en langsiktig løsning er ikke enkelt. Å videreføre dagens anlegg som før mener vi uansett ikke er mulig. Styret, i samråd med vannmennene, har vurdert følgende alternativer:

 1. Oppgradere hele anlegget: Vi har gjort et grovt estimat for dette. Vårt anslag er ca. 1 million kroner, men dette er ikke kvalitets-sikret eller sendt ut på anbud. Det vil evt. bli en kostnad som må fordeles på 40-50 abonnenter, men i tillegg kommer årlig drift og vedlikehold av anlegget. På toppen av dette er det en usikkerhet/risiko for at Frogn kommune kan forby slike anlegg i fremtiden.
 2. Gå over til vann og avløp i HVADA regi: Vi vet at mange av de som har sommervann av ulike grunner ikke ønsker dette. Styret ønsker ikke å legge press på noen, men registrerer at stadig flere melder seg over på helårsvann og antall på sommervann reduseres raskt.
 3. Lage private pumpehull: Flere har boret egne brønner som alternativ til å være knyttet til sommervannet. I dagens marked koster dette rundt 70.000,-. En mulighet kan være at flere naboer som bor nær hverandre går sammen om å bore et felles hull. En muligehet er at de som er abonnenter i dag overtar dagens pumper og 4 brønner istedenfor å bygge nye. Pris og betingelser og gjennomføring av alternativet for private pumpehull og videre bruk av dagens brønner er ikke ferdig, men er noe styret vil se nærmere på.
 4. Fortsette med nødløsningen: Dette kan være et alternativ frem til alle har funnet en annen løsning.

Styret tror ikke alternativ 1 er fornuftig. Alternativ 2 er opp til den enkelte. Alternativ 3 vil vi se nærmere på og alternativ 4  fortsetter inntil videre. Mer info. om langsiktig løsning kommer etter hvert.

OPPSUMMERING

Vi håper å ha kommet frem til best mulig løsninger. Om noen har konkrete forslag til bedre løsninger kan de gjerne sende dette til styret@hallangspollenvel.no

Med ønske om en God Sommer

Styret i Hallangspollen Vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.