Info om HomeNet fra Styret

De fleste medlemmer har fått tilbud fra Home Net i posten eller møtte selgere fra dem når de hadde “salgsturne” i vellets område i påsken. Styret i vellet har stilt seg positive til dette, men påpekt til Home Net at de må avtale med både styret i vellet, Grunneier/gårdeier og HVADA for å kunne bruke eksisterende trekkerør, avtale evt. graving eller legge luft-linjer. Før dette er avklart kan ikke Home Net gå videre. Home Net vil uansett ikke gå videre om interessen ikke er stor nok og det er bakgrunnen for at de nå har kontaktet medlemmene direkte med tilbud.

Om noen ikke har fått tilbud kan de melde sin interesse her: www.homenet.no/hytte-drobak. Styret i vellet synes det er greit at Home Net har gitt tilbud til medlemmene og at avtaler er signert. De som ikke har inngått avtale med Home Net enda eller fortsatt er innenfor angrefristen kan gjerne ta følgende forbehold overfor Home Net: “Avtale inngått under forutsetning av at Home Net blir enige med styret i Hallangspollen Vel om hvordan linjene skal legges i området”. Det kan gi styret en enda sterkere posisjon når vi diskuterer forholdene rundt installasjon, priser og fremtidig eierskap av nettet.

Ta kontakt med styret dersom du har spørsmål: styret@hallangspollenvel.no