HVASA

Til alle medlemmene i HVASA – nyhetskriv juli 2015

Til alle medlemmene i HVASA

Kjære medlemmer.

Vi nærmer oss nå utgangen av ferien 2015 og styret i HVASA vil gjerne dele så mye som mulig av det vi vet med medlemmene. Historien har vist at man skal være forsiktig med å selge skinnet før bjørnen er skutt når man ikke selv ensidig kan kontrollere framdriften. Vi velger likevel å antyde noe om forventet utvikling framover.

I forbindelse med velforeningenes sommerfest, holdt styret en kortfattet presentasjon av status ved utgangen av første halvår og gav medlemmene anledning til å komme med spørsmål. Styret merket seg at medlemmene var frustrert over mangel på informasjon. Styret tar denne kritikken til etterretning. Dette nyhetsbrevet er således et lite forsøk på å bøte på dette.

Lite informasjon fra styret til medlemmene beror i all hovedsak på at det har vært lite/intet å informere om. Saken har ligget til behandling hos Frogn kommune. Vi har presset på vår entreprenør for å få fortgang. Entreprenøren har presset på kommunen. Resultatet har vært så som så.

Styret har med vilje valgt ikke å involvere oss for dypt i dialogen mellom kommune og entreprenør. Det er og blir entreprenørens ansvar å innhente de nødvendige tillatelser, og ved å gå inn i denne materien risikerer man selv å bli ansvarliggjort, noe vi slett ikke ønsket.

Uansett, etter en lang ventetid nærmer vi oss nå anleggsstart for vann- og kloakknettet i vårt område.

Som vi tidligere har publisert på våre hjemmesider (https://www.hallangspollensvel.no/hallangspollen-va-utvikling-sa/) har vi nå fått rammetillatelse for hele anlegget og igangsettingstillatelse (IG) for den landbaserte delen.

At rammetillatelse foreligger betyr at anlegget vil bli gjennomført stort sett som det er omsøkt. At IG for den landbaserte delen er gitt, betyr at entreprenøren nå har tillatelse til å begynne arbeidene.

Rammetillatelsen omfatter også sjøledningen, så det er ingen tvil om at det vil komme en sjøledning. Det er heller ingen tvil om at vi kommer til å få tillatelse til å kople oss på Frogn kommunes nett. Når IG ikke er gitt for sjøledningen, skyldes dette at det fortsatt gjenstår noen avklaringer.

Styrets forståelse av situasjonen er at det kun er formaliteter og en bekymringsfull beslutningsvegring i Frogn kommune som står i veien for IG også for sjøledningen. Styret ønsker ikke å gjette hvor lang tid dette kan ta, til det har vi opplevd for mange uforståelige forsinkelser. Men styret er av den oppfatning at det er mulig for kommunen å gi denne tillatelsen i løpet av de første ukene etter ferien.

Når man ser i speilet, er det vanskelig å ha særlig forståelse for hvorfor disse godkjennelsesprosessene tar så lang tid. Entreprenøren leverte sin søknad for godt over et år siden. Fra den opprinnelige søknaden til den godkjenningen som nå foreligger er så godt som intet endret. Det virker som om søknaden stort sett har ligget og samlet støv. Det er fristende å insinuere at kommunen har brukt vesentlig mer tid på å forklare/unnskylde at de ikke har behandlet søknaden enn de har brukt på selve behandlingen

Nok om historien. La oss rette blikket framover og se hva som venter.

Det første som vil skje er at entreprenøren vil utarbeide en befaringsplan. Med befaringsplan mener vi her en plan som beskriver når de ulike tomter/roder vil bli gjenstand for befaring.

Befaringen vil konkludere med hvor pumpekummen vil bli plassert og hvor stikkledningen fra pumpekummen vil bli forlagt. Styret vil oppfordre hvert medlem til selv å gjøre seg opp en mening om hvor kummen og stikkledningen skal plasseres. Entreprenøren skal ha gode grunner for å fravike et godt begrunnet forslag. Men, her som alltid ellers i livet, må man være innstilt på å inngå kompromisser. Man kan ikke forvente at entreprenøren skal ta en stor belastning for at en selv skal oppnå marginale fordeler. Styret har tro på at dersom alle parter er velvillig innstilt, så vil dette gå bra. Befaringen konkluderes med at entreprenøren setter ned en markør for plassering av kummen og markerer med bånd hvor stikkledningen skal gå. Disse punktene tegnes også inn på et detaljkart for den enkelte eiendom. Dersom dere er til stede ved befaringen, vil dere bli bedt om å signere ut den valgte traseen der og da. Dersom dere er fraværende ved befaringen vil dere motta en e-post der pumpekum og trase er inntegnet på kart. Dere vil deretter bli bedt om å godkjenne tilsendte forslag.

Dere vil bli varslet om befaringen med e-post til den adressen dere oppga da dere meldte dere inn i andelslaget. Dersom denne e-postadressen ikke lenger er gjeldende, og dere ikke har meddelt dette til Morten Thømt (mt.work@online.no), må dere snarest gjøre det.

Varslet om befaringen vil bli sendt ut primo uke 33. Selve befaringen vil begynne medio uke 34.

I møte med entreprenøren før ferien, ble det antydet at selve gravingen vil starte i uke 39. Dette må imidlertid ikke forstås som en hard tidsfrist. Det er mer som en forventningsstyring å regne.

Det er beklagelig at vi ikke har en mer konkret tidsangivelse å komme med nå. Men det er nå en gang slik at det er først når IG foreligger at det er mulig å gjøre konkret detaljplanlegging. En IG kan også inneholde retningslinjer og betingelser som må hensyntas, og derfor har det ikke vært riktig å detaljplanlegge arbeidet før IG forelå. Vi er fortsatt et stykke unna å kjenne alle forutsetninger, men med litt hell vil entreprenøren snart få IG for sjøledningen inkludert ilandføringspunktene på begge sider slik at han deretter kan detaljplanlegge arbeidet på land.

Styret lar høre fra seg når det skjer utvikling av betydning. Vi håper det blir før snarere enn siden.

Mvh
Styret i HVASA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.