Referater

Referat årsmøtet 2009

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HALLANGSPOLLENS VEL

11. MARS 2009 I BRYNSVEIEN 16, OSLO

Til stede: 45 stemmeberettigede

Kjell Gunnar Knutsen ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden

 

Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen

Gunnar Knutsen ble valgt til dirigent, Janne Haanes til referent, og Bror Spæren og Knut Gundersen ble valgt til å underskrive referatet.

 

3. Styrets årsberetning for 2008

 

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Hallangsposten.
Sammen med neste faktura vil det bli sendt ut melding til alle medlemmer om at Hallangsposten nå bare kommer ut elektronisk. De som ikke kan benytte seg av dette, sender inn en slipp med navn og adresse slik at styret sender ut papirkopier til disse. Det ble også notert noen navn i løpet av møtet.

Sommerfest
Det kom forslag fra salen om å anskaffe telt som reserve i tilfelle regn.

Badeplass
Det ble påpekt at det ligger penger i budsjettet til utbedringer; arbeidet har vært avhengig av vedtak i kommunen om kyststien.

Beretningen ble så godkjent.

4. Regnskap

Hallangspollen Vel har en solid økonomi. Regnskapet ble gjennomgått. Til kommentar om dugnadsavgift minnet styret om at det på forrige årsmøte ble vedtatt en frivillig dugnadsavgift.  Revisjonsberetningen ble opplest av Arild Søhagen og regnskapet godkjent av årsmøtet.

5. Informasjon fra Styret

Det var ikke innkommet forslag til årsmøtet, men Styret hadde følgende informasjon om asfaltering av veiene.

Vedtak fra årsmøtet 2008:
”Styrets forslag ble vedtatt med et tillegg om å utrede og innhente anbud på ytterligere utbedring av Polleveien, Svartlagveien samt asfaltering av de veistrekninger som pr. i dag ikke er asfaltert.”

Når det gjelder Svartlagveien, er det fortsatt Odd Skjellerud som grunneier som har ansvar for vedlikeholdet. Han ønsker ikke asfalt. Eventuell asfaltering av Damholtet, Høybråtenbakken, forlengelsen av Polleveien, Strandmyrtoppen vil koste ca. kr. 215.000. Asfaltering av 100 m vei i en bredde på 3 meter koster ca. kr. 35.000 + mva.

Ytterligere utbedring/asfaltering enn det som ble vedtatt i 2008, vil kreve en ekstra innbetaling på kr. 900.

Det kom frem på møtet at de fleste eiendomsbesitterne i Damholtet ikke ønsker asfalt.

Ytterligere asfaltering med innkreving av ekstra veikontingent må det evt. fremsettes konkret forslag om på neste årsmøte iflg. våre lover.

Budsjett og kontingenter

Styret foreslo å endre budsjettert beløp på kyststi til kr. 100.000 etter at Drøbak Marine har kommet med pristilbud.

Bryggeforeningen betaler kr. 75.000 i merkostnader på kyststi for å bedre fremkommeligheten til bryggene.

Knut Gundersen foreslo at budsjettet endres til kr. 140.000 for å fullfinansiere utbedringen. Dette vil gi større sikkerhet, og området for barn og lek vil bli mye bedre.

Styret trakk sitt forslag, og Knut Gundersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Lars Bergersen informerte om vellets borehull og planene om det nye. Det bør plasseres så nær høydebassenget som mulig og i utkanten av hytteområdet p.g.a. vannkvaliteten. Bror Spæren har informasjon fra tidligere om egnet plassering.

Ingen endringer til avgifter ble foreslått, og budsjettet ble enstemmig vedtatt med følgende satser:

Medlemsavgift kr.    350
Veiavgift kr.    250
Vannavgift kr.    650
Misbrukeravg. vann kr. 1 500
Tilkoplingsavg. vann kr. 2 000
Frivillig dugnadsavgift kr.    250

7. Valg

Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder Kjell Gunnar Knutsen gjenvalgt for 2 år
Nestleder Lars Bergersen ikke på valg
Sekretær Janne Haanes gjenvalgt for 2 år
Kasserer Kristin Bakken ikke på valg
Styremedlem Arne Solli valgt for 2 år
Varamedlem Niels Eyde valgt for 1 år

——–

Revisorer: Arild Søhagen gjenvalgt for 1 år
Per Erik Syvertsen gjenvalgt for 1 år

Valgkomité: Gunnar Knutsen gjenvalgt for 1 år
Birger Wettre valgt for 1 år
Tore Sundsby gjenvalgt for 1 år

Festkomité: Kolbjørn Hagen
Lisbet Holen og

Styret
Lederen takket Gunnar Nyhoff og Knut Gundersen for en fantastisk innsats i arbeidet med bryggene gjennom mange år. De fikk hver sin gave.

Møtet avsluttet kl. 20.35.

Janne Haanes

Referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.