Planter på øya midt i Innerpollen

Det skal ikke store øya til før man finner nok planter til et godt gammeldags skoleherbarium.

Selv den lille holmen midt i Hallangspollen kunne by på 42 forskjellige blomsterplanter.
Midt i det innerste bassenget av Hallangspollen, Frogn kommune ligger ei lita øya. Jeg har ikke greid å finne noe eget navn på øya, men kaller den ”Innerpollens holme”. Den er ca 20 x 30 m stor. Høyeste punkt er ca 6 m o.h. Bergrunnen er granitt. Øya er ganske sterkt fuglegjødslet, og ved undersøkelsen i slutten av september 2006 var det noe skarv der.
På hele øya var det nitrofil fuglegjødselvegetasjon, dog ikke så veldig frodig så det var en god del bart berg. Det var kun noen svært små strandskorter. Her var det noe skaftmelde. Dette var den eneste typiske strandplanten.
Det var svært mye av den lille akrokarpe mosearten Bryum argentum. Den vokser ofte som ugras mellom gatestein, og det var artig å finne arten på et slikt primærhabitat.. Rundt øya fløt det noe ålegras Zostera marina og skruehavgras Ruppia chirrosa. Disse marine, løsrevne artene, er ikke med på plantelista.
Av forvillede arter var det et par kloner gravbergknapp, én liten klon villvin og én hagejordbærplante.
Det var ingen rødlistede eller regionalt sjeldne arter der, men det var en fin fuglebergevegetasjon med lokalt noe uvanlige arter som hardkløver og skaftmelde. Det er også svært sjeldent å finne villvin forvillet på denne måten. Øya bør for fremtiden få ligge som den er i dag uten noen form for bebyggelse.

Tabell 1. Planteliste for ”Innerpollens holme”, Frogn kommune. NMWG919,192. Registrert 24.09.2006. Totalt 42 arter. Arter belagt ved Botanisk museum, Oslo er merket med stjerne.

Allium vineale Strandløk
Anthriscus sylvestris Hundekjeks
Artemisia campestris Markmalurt
Artemisia vulgaris Burut
Atriplex longipes ssp. longipes Skaftmelde
Barbarea vulgaris var. vulgaris Sørlig vinterkarseadmin_105
Capsella bursa-pastoris Gjetertaske
Chenopodium album Meldestokk
Elytrigia repens ssp. repens Vanlig kveke
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum Vanlig amerikamjølke
Erysimum strictum Berggull
Fallopia convolvolus Vindelslirekne
Fragaria ananassa Hagejordbær (én plante)
Geranium robertianum Stankstorkenebb
Hylotelephinum maximum Smørbukk
Hypericum perforatum Prikkperikum
Lamium purpureum Rødtvetann
Lepidotheca suaveolens Tunbalderbrå
Linaria vulgaris Lintorskemunn
Parthenocissus inserta Villvin
Persicaria lapathifolia ssp. pallida Grønt hønsegras
Phedimus spurius Gravbergknapp
Plantago lanceolata Smalkjempe
Plantago major ssp. major Vanlig groblad
Poa annua Tunrapp
Poa pratensis ssp. subcaerulea Smårapp
Polygonium aviculare ssp. aviculare Vanlig tungras
Polypodium vulgare Sisselrot
Potentilla argentea coll. Sølvmure
Rubus idaeus Bringebær
Rumex crispus Krushøymol
Rumex longifolia Høymol
Sedum acre Bitterbergknapp
Sedum album Hvitbergknapp
Senecio vulgaris Åkersvinerot
Sonchus asper Stivdylle
Stellaria media Vassarve
Trifolium arvense Harekløver
Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum Vanlig strandbalderbrå
Valeriana sambucifolia ssp. procurrens Vanlig vendelrot
Viola arvensis Åkerstemorsblom
Viola tricolor Stemorsblom

Skrevet av: Anders Often, Måltrostveien 11, 1430 Ås. E-post: anders.often@nina.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.