Referat årsmøte 2006

Her følger referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel 14. mars 2006 i Folkets Hus, Oslo 

Til stede: 59 stemmeberettigedeKjell Gunnar Knutsen ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen Gunnar Knutsen ble valgt til dirigent. Janne Haanes ble valgt til referent. Per Erik Lie og Tore Sundsby ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2005

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Rodemestere: Aslaug Tangen har overtatt etter Birger Wettre i Svartlagsveien nedre.

VANN
Pumpa på veltomta vil bli skiftet i år. Det vurderes også å bytte ut Svartlagspumpen.

VEIER
Høybråtenbakken, øvre del, er ganske dårlig. Brøyting av ”Torget” er ikke tatt med i brøyteinstruksen. Det kom forslag til Ruskenaksjon fra salen samt dugnad Svartlagsstranda. Der må rydding/inngrep godkjennes av Skjellerud som er grunneier. Båtene som ligger der bør fjernes. Det kommende styre bes se på disse sakene.

BADEPLASSEN OG VANNSPEIL
Styret bes se på muligheten til å anlegge en liten strand for de aller minste mellom stupebrettet og flytebrygga.

ANØ/GRÅVANN RENSEANLEGG
Lederen redegjorde for arbeidet. To firmaer som produserer godkjente renseanlegg (Haco og Odin) vil sende ut informasjon direkte til medlemmene hvis de får overlevert vår medlemsliste. Ingen av de fremmøtte hadde noe å innvende mot dette. Det ble påpekt at det er den enkelte hytteeiers ansvar å følge kommunens pålegg dersom de har innlagt vann.

Styrets beretning for 2005 ble godkjent.

4. Regnskap
Hallangspollen Vel har en solid økonomi. Regnskapet ble gjennomgått og revisjonsberetningen lest av revisor Hans Kjørven og godkjent av årsmøtet.

5. Innkomne forslag
a) Enstemmig vedtatt
b) Enstemmig vedtatt, budsjettet for 2006 blir å justere tilsvarende.

6.Budsjett og kontingenter
Budsjettet ble enstemmig vedtatt med en økning av styrehonorarposten fra kr.15.000 til kr. 29.000. Avgifter etc. er som følger:

Medlemsavgift kr. 350 (uendret)
Veiavgift kr. 150 (uendret)
Vannavgift kr. 650 (uendret)
Misbrukeravg. vann kr. 1 500 (uendret)
Tilkoplingsavg. vann kr. 2 000 (uendret)
Fravær på dugnad kr. 250 (uendret)

7. Valg
Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder Kjell Gunnar Knutsen ikke på valg
Nestleder Lars Bergersen gjenvalgt for 2 år
Sekretær Janne Haanes ikke på valg
Kasserer Kristin Bakken valgt for 2 år
Styremedlem Hans Erik Becker ikke på valg
Varamedlem Rune Gulbrandsen valgt for 1 år
——– Revisorer: Hans Kjørven gjenvalgt for 1 år
Arild Søhagen gjenvalgt for 1 år

Valgkomité: Gunnar Knutsen gjenvalgt for 1 år
Stein Erik Gundersen gjenvalgt for 1 år
Tore Sundsby gjenvalgt for 1 år

Festkomité: Bente og Fredrik Bøhleng

Møtet avsluttet kl. 20.15.

Janne Haanes
Referent

Per Erik Lie

Tore Sundsby

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.