Referater

Referat årsmøte 2003

Her følger referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel 24. mars 2003 i Folkets Hus, Oslo

Til stede : 53 stemmeberettigede og 2 fullmakter, totalt 55.

Lena-M.S.Bergersen ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
Per Erik Syversen ble valgt til ordstyrer. Stein Hov ble valgt til referent. Trond Helseth og Arne Martin Jakobsen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2002
Ingen kommentarer eller innsigelser.
Styrets beretning enstemmig godkjent.

4. Regnskap for 2002
Regnskapet gjennomgått, og revisjonsberetning opplest av revisor Hans Kjørven.
Regnskapet enstemmig godkjent.

5. Budsjett og kontingenter for 2003
Kontingenter foreslått uendret. Enstemmig vedtatt.

Følgende kontingenter gjelder :
Medlemsavgift  kr.    350
Veiavgift  kr.    150
Vannavgift  kr.    650
Misbrukeravg. vann kr.  1 500
Tilkoblingsavg. vann kr.  1 000
Fravær på dugnad kr.    250

Budsjettet ble gjennomgått av ordstyrer. Budsjettet gjøres opp med et underskudd på kr. 15 650,-.
Følgende budsjettspørsmål kom fra salen :

– hvorfor 223 på vei når vi er 237 medlemmer ? . Beboere på Holmen betaler ikke for vei.

– årlige brøytekostnader på 15.000,-. Høyt i forhold til bruk ? Mange fra salen bruker hytta på vinterstid. Avtalen er nå inne i sitt tredje år av fem.

– budsjettert med “store” inntekter på dugnadsavgift. Er avgiften for lav ?
Budsjettet enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag

a) Gunnar Knutsen ble utnevnt til æresmedlem med akklamasjoner. Han takket for utmerkelsen.

b)Forslagstiller Knut Gundersen hadde ingen problemer med å gå for styrets forslag. Det ble gjort oppmerksom på at disse kostnadene ikke er  lagt inn i det allerede godkjente budsjett.

Styrets innstilling :
Styret foreslå å bevilge kr. 10.000 som er samme sum som ble bevilget til ankomst badeplass. Da det ikke er tilstrekkelig med penger på velregnskapet, foreslår Styret å overføre dette beløp fra veiregnskapet. Styret foreslår dessuten å beholde veirodene men å fordele arbeidsoppgaver på hele strandsonen ut fra dugnadsfremmøte og tilhørighet.
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

7. Valg
Gunnar Knutsen redegjorde for valgkomiteens arbeid. Nye styre- / komite- og revisormedlemmer ble enstemmig valgt, og er som følger :

Leder, Stein Hov, valgt for 2 år (tidligere nestleder med 1 år igjen av perioden)
Nestleder, Lena-Marie Solberg Bergersen, valgt for 1 år (overtar for Stein Hov som hadde 1 år igjen)
Sekretær, Janne Haanes, gjenvalg for 2 år
Kasserer, Lisbet Holen, ikke på valg
Styremedlem, Ove Spæren, gjenvalg for 2 år
Varamedlem, Kjell Gunnar Knutsen, valgt for 1 år

Revisorer:
Frank Skalø, gjenvalg for 1 år
Hans Kjørven, gjenvalg for 1 år

Valgkomité:
Gunnar Knutsen, gjenvalg for 1 år
Stein Erik Gundersen, gjenvalg for 1 år
Tore Sundsby, gjenvalg for 1 år

Festkomité:
Henrik Skjeseth, valgt for 1 år

Det ble stilt spørsmål fra salen om ikke valgkomiteens innstilling burde vært sendt ut i forkant, slik at medlemmene kunne forberede innspill / forslag. Dette har ikke vært tradisjon, men det nye styret tar med innspillet og avklarer det i god tid før neste årsmøte.

Det ble takket for fremmøtet og et av tidenes raskeste årsmøte ble hevet kl. 19.45.

Stein Hov
referent

Trond Helseth   Arne Martin Jakobsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.