Hallangspollen VA-utvikling SA («HVASA»), org nr. 812 865 382, er i gang med å etablere et vann- og avløpsanlegg for Hallangspollens Vel. Anlegget vil bli tilknyttet det kommunale anlegget i Drøbak via sjøledning. Frogn kommune har som målsetting at alle eiendommer i naturlig omkrets knytter seg til anlegget.

Alle eiendommene i området tilbys nå å tegne seg som andelseiere i HVASA, jf. vedlagte vedtekter. Medlemskap i Hallangspollen VA-Utvikling forutsetter medlemskap i Hallangspollens Vel (org. nr. 990 223 254).

Siste nytt:

HVASA vannet vil bli stengt

HVASA vannet vil bli stengt mandag 18/12 i tidsrommet 08.00 – 16.00. Dette skyldes at Hafslund vil koble ut strømmen til hovedpumpestasjonen i dette tidsrommet. Avløp vil fungere og kunne brukes som normalt. For HVASA Lars Bergersen, styreleder

0 comments

INFO 9- 2017 FRA STYRET I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA 28. JULI 2017

Kontaktpunkt for medlemmer i HVASA Styret i HVASA har besluttet å selv være kontaktpunkt for våre medlemmer. Morten Thømt vil fortsatt være med oss, men for å spare kostnader vil vi redusere bruken av hans tjenester. Nytt kontaktpunkt vil være epost HVASA@hallangspollensvel.no   Ansvarlig for medlemskontakt vil være Lars Bergersen, mobiltelefon 916 62 854. Når vi etter […]

0 comments

INFO 7- 2017 FRA STYRET I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA 12. JULI 2017

STATUS OPPSTART OG OVERTAKELSE: Vi har i dag mottatt midlertidig driftstillatelse for anlegget fra Frogn Kommune 🙂 Kommunen vil nå starte behandling av «Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg» for den enkelte hytte – når disse er behandlet, vil rørlegger som har sendt søknaden om sanitærabonnement kunne hente ut vannmåler hos kommunen, og […]

0 comments

INFO 6- 2017 FRA STYRET I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA 5. JULI 2017

STATUS OPPSTART OG OVERTAKELSE: Det jobbes kontinuerlig med å få brukstillatelse fra kommunen for anlegget vårt. Dessverre så er det fortsatt ukjent når denne endelig vil foreligge. Siden sist har alle kommunens krav blitt innfridd. Det siste var å klore hovedledning mellom påkobling sjø , og trykkøkningsstasjon. Dette er utført. Deretter kom krav om nye […]

4 comments

INFO 5- 2017 FRA STYRET I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA 30. JUNI 2017

STATUS OPPSTART OG OVERTAKELSE: Siden forrige nyhetsbrev har det vært arbeidet kontinuerlig med å få brukstillatelse fra kommunen for anlegget vårt. Dessverre så er det fortsatt ukjent når denne endelig vil foreligge. I tidligere møter med kommunen fremkom noen tydelige tekniske punkter som måtte avklares innen midlertidig driftstillatelse kan gis. Totalentreprenøren har innfridd og besvart […]

0 comments

INFO 4- 2017 FRA STYRET I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA 23. JUNI 2017

STATUS OPPSTART OG OVERTAKELSE: Siden forrige nyhetsbrev i forrrige uke har det vært avholdt møter mellom HVASA og Totalentreprenør, og Totalentreprenør har avholdt møte med kommunen. I møte med kommunen fremkom 2 tydelige punkter som måtte avklares innen midlertidig driftstillatelse kan gis. Totalentreprenøren er godt i gang med å innfri disse punktene, og forventer å […]

1 comment

Info 3- 2017 fra styret I Hallangspollen VA-Utvikling SA 16. juni 2017

STATUS OPPSTART OG OVERTAKELSE:  Den 15. juni var kontraktsfestet overtagelsesdag, men av flere årsaker så er ikke anlegget i drift. HVASAs styre vil ikke overta anlegget før det er i drift. Noen av årsakene til forsinket overtakelse og idriftsettelse er: Mannglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra Frogn Kommune Manglende signerte grunneieravtaler fra enkelte berørte hytteeiendommer […]

1 comment

Info 2- 2017 fra styret I Hallangspollen VA-Utvikling SA 29. mai 2017

VIKTIG MELDING: DERE MÅ IKKE KOBLE DERE PÅ ELLER TA I BRUK ANLEGGET FØR HVASA HAR GITT UTTRYKKELIG TILLATELSE! Hvis noen kobler seg på og tar I bruk anlegget, kan EG miste sentralgodkjenningen for anlegget og få bot.  Og, det kan føre til forsinkelser når det gjelder godkjenning fra kommunen. Dette er veldig viktig.  Vi […]

1 comment

Info 1- 2017 fra styret I Hallangspollen VA-Utvikling SA

20. februar 2017 Det er vinter og tele i jorden, så Entreprenørgruppen (EG) har tatt en pause fra gravearbeidet.  Men, det betyr ikke at det ikke arbeides. EG sier de er i rute, og planen er ferdigstillelse i løpet av juni måned 2017. Status Straks telen går vil arbeidsteamet være på plass igjen og fortsette […]

2 comments

Info 5 – 2016 fra styret I Hallangspollen VA-Utvikling SA 29. desember 2016

Vi, styret i Hallangspollen VA-utvikling SA,  vil  ønske våre medlemmer et riktig godt nytt år. Vi har I år vært gjennom et omfattende arbeid I vellet vårt, og det har vært en større påkjenning for mange enn forventet .  Vi beklager dette. Men,….  vi begynner å se konturene av et ferdig vann- og avløpssystem, som […]

0 comments

Info 4/2016 fra styret i Hallangspollen Va-Utvikling SA

1. Fremdrift Vi hadde byggemøte tirsdag 23. August, og nå settes arbeidet igang for fullt igjen! Hovedledningen/sjøkabelen kommer fredag 25. August , og EG/Bris vil begynne gravearbeidene for å føre den fra sjøen og frem til veltomten og hovedtanken. Videre vil EG/Bris gjøre seg helt ferdig med de feltene som er påbegynte, dvs. pynte og […]

1 comment

Info 3/2016 fra styret i Hallangspollen Va-Utvikling SA

1. Fremdrift Pr. Idag har 44 hytter fått lagt ned stikkledninger og pumpekum, og hovedledninger lagt i godkjent grøft. De påfølgende 3 weekendene vil det være full arbeidstyrke igang med graving av grøfter osv. Det vil også bli tilført en del jord for overdekning av grunnere traséer. EG regner med at totalt 70 hytter vil være ferdigstilt før […]

0 comments

IG del 2 er gitt fra Frogn kommune

Vi har nå fått IG for den siste delen av anlegget. Dette betyr at Entreprenør kan planlegge  arbeid for utførelse av hele anlegget. Prosjektet har stått i ro en stund i påvente av dette, vi er glade for at prosjektet nå vil komme i gang igjen i løpet av de nærmeste ukene. HVASA kommer tilbake […]

0 comments

Info 2/2016 fra styret i Hallangspollen Va-Utvikling SA

IG for sjøkabel og overføringsanlegg. Som dere vet, fikk vi før påske mail fra Frogn Kommune hvor de informerte om at de nå hadde alle papirer og godkjennelser fra berørte etater for å gi IG.  Men, selve dokumentet har vi ennå ikke mottatt, til tross for purringer og oppfølgninger.  Det ser ut som vår sak […]

0 comments

Info 1/2016 fra styret i Hallangspollen Va-Utvikling SA

1.  Årsmøte Det vil avholdes årsmøte i Hallangspollen vann- og avløp SA  onsdag den 16. mars  ca. kl. 20, dvs.  etter  årsmøtet i Hallangspollen vel.  Samme sted.  Innkalling med årsregnskap blir sendt ut på forhånd. 2.  Fremdrift Arbeidene med VA anlegget har så smått kommet i gang igjen etter en pause rundt jul og i den […]

0 comments

Info 5 – kart og betalingsplan

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke Hei alle sammen Som dere alle ser, er arbeidet med vann- og avløpsanlegget i full gang. Noen har allerede fått kummene sine gravd ned. Nå håper vi bare på en mild vinter, så entreprenøren får jobbet effektivt utover.   Betaling: I henhold til betalingsplanen blir neste innbetaling på […]

0 comments

Påmelding vann- og avløpsanlegg

Hei alle sammen Sender bilde fra veltomta, hvor dere ser at arbeidet med vann- og avløpsanlegget er i full gang!  Veltomta og grendehuset er lånt bort til Entreprenørgruppen i denne byggeperioden. Vi vet at det er noen av dere som fremdeles «sitter på gjerdet» og lurer på om dere skal melde dere på.  Sjansen er […]

0 comments

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke

Hei alle sammen Gravearbeidene er i gang! Den siste uken har 2 gravemaskiner vært i full sving med graving av grøfter for stikkledninger og hovedledninger til det nye helårs vann- og avløpsanlegget vårt. I først halvdel av november settes ytterligere 2 gravemaskiner inn i dette arbeidet. Foreløpig vil ikke gravingen påvirke fremkommeligheten på veiene våre. […]

0 comments

Til alle medlemmene i HVASA – nyhetskriv juli 2015

Til alle medlemmene i HVASA Kjære medlemmer. Vi nærmer oss nå utgangen av ferien 2015 og styret i HVASA vil gjerne dele så mye som mulig av det vi vet med medlemmene. Historien har vist at man skal være forsiktig med å selge skinnet før bjørnen er skutt når man ikke selv ensidig kan kontrollere […]

0 comments

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke

GLADMELDING! Endelig! Vi har nå fått rammetillatelse for hele vann- og avgiftssystemet vårt og vi har fått IG for den landbaserte delen. Kommunen jobber nå for å få på plass IG for den vannbaserte delen, sjøledningen. Her er det Entreprenøren og kommunen som må komme til enighet. Vi kunne satt i gang graving på land […]

0 comments

Forsinkelser – igjen! Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke

Det eneste som gjenstår, er det endelige svaret fra VA-avdelingen i Frogn kommune. Undersøkelsen foretatt av Maritimt Museum avdekket ikke noen overraskelser. Dette er situasjonen: I august 2014 tiltrådte ny VA-sjef og i tillegg  ny saksbehandler i VA-etaten. Det har derfor gått med ekstra tid for at de skal få satt seg inn i saken. Siste […]

0 comments

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke

Publisert 22.jan.2015 Vi ønsker alle et godt nytt år – og kan meddele at IG er like rundt hjørnet! Nå er det bare et par små brikker som skal på plass! Og når vi har fått IG, vil ting skje fort: Befaring Ved befaringen  kommer Entreprenørgruppen med et stort team, og det blir fastsatt akkurat […]

0 comments

Oppdatert informasjon om helårsvannet

Her kommer siste nytt om prosjektet. Vedlegger kopi av brev fra Frogn Kommune til Akershus Fylkes Kommune  hvor de ber om uttalelser til søknaden vår om helårs vann og avløp i vårt område. Akershus Fylkeskommune har en 4 ukers frist til uttalelser til søknaden. Videre saksgang er at  Frogn Kommune, etter at uttalelsen foreligger, skal […]

0 comments

Vedrørende IG – igangsettelsestillatelse

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling SA Vedrørende IG – igangsettelsestillatelse Her har det dessverre ikke skjedd noe nytt. Både konsulenten og entreprenøren er med jevne mellomrom i kontakt med Frogn kommune, men på grunn av stort arbeidspress, tar det lengre tid enn forventet. Vi får bare krysse fingrene….. og håpe at det snart går […]

0 comments

Info fra styret i Hallangspollen VA-Utvikling Samvirke

IG – igangsettelsestillatelse …… og vi venter…… Vi hadde håpet at IG skulle foreligge  innen 1. September, men får rapportert at stort arbeidspress i kommunen gjør at det kommer til å ta lenger tid. Vi er ikke kjent med at det er kommet noen protester på søknaden, og behandlingen er ”i rute” i Fylkeskommunen og […]

0 comments

Referat fra informasjonsmøte – 5 juli 2014

0 comments

Plansjer fra informasjonsmøte

Se vedlagte plansjer fra informasjonsmøte  i Hallangspollens Vel 14. og 21. januar 2014

0 comments