BARNAS DAG & SOMMERFEST

Sommerfest blir det lørdag 7. juli etter god, gammel oppskrift. Vi oppfordrer alle til å bidra med premier, både til barna på formiddagen og til utlodningen under grillfesten på kvelden. Ta kontakt med en i styret.

Mvh
Styret

DUGNAD

Årets dugnad blir lørdag 26. mai kl. 11. De som ikke har avtalt spesielt med sin rodemester om noe annet, møter på Veltomta kl. 11.
Rodemestrene møter kl. 10.

Dugnadsarbeidet vil i hovedsak dreie seg om fellesområdene, veltomten/dansegulv, velhus, strandområdene og veiene.

Ved fravær på dugnaden ber vellet om et frivillig dugnadsbidrag på kr. 250,-

Rode Rodemester Område
1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
7 Paul Smedbakken Strandmyrveien til veltomta
8 Tom Kaarød Konrad Gardersvei – Polleveien
9 Kai Vissgren Damholtet
10 Claus Nielsen Bekkeholtet
11 Anders Grendahl Svartlagsveien – nedre
12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
13 Kjell Gunnar Knutsen Holmen (med vei), inkl Bleien brygge
14 Holmen uten vei
15 Henrik Skjeseth Polleveien
16 Garderfelts-Bryggene SA Strand Garderfeltet
17 Pollestien Bryggeforening Strand Kommunefeltet