BARNAS DAG & SOMMERFEST

Barnas Dag/Sommerfest i år (2020) blir ikke arrangert på grunn av korona-situasjonen.

Mvh
Styret

DUGNAD

 

Rode Rodemester Område
1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
7 Paul Smedbakken Strandmyrveien til veltomta
8 Tom Kaarød Konrad Gardersvei – Polleveien
9 Kai Vissgren Damholtet
10 Claus Nielsen Bekkeholtet
11 Anders Grendahl Svartlagsveien – nedre
12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
13 Kjell Gunnar Knutsen Holmen (med vei), inkl Bleien brygge
14 Holmen uten vei
15 Henrik Skjeseth Polleveien
16 Garderfelts-Bryggene SA Strand Garderfeltet
17 Pollestien Bryggeforening Strand Kommunefeltet