BARNAS DAG & SOMMERFEST

Barnas dag og sommerfest blir lørdag 6. juli 2019.
Vi oppfordrer alle til å bidra med premier.
Både til barna på formiddagen og til utlodningen under grillfesten på kvelden.
Ta kontakt med en i styret.

Mvh
Styret

DUGNAD

Årets dugnaden i år blir lørdag 11. mai 2019.
De som ikke har avtalt spesielt med sin rodemester om noe annet, møter på veltomta klokka 11.
Rodemesterne møter klokka 10.00.

Dugnadsarbeidet vil i hovedsak dreie seg om fellesområdene, veltomten/dansegulv, velhus, strandområdene og veiene.

Ved fravær på dugnaden ber vellet om et frivillig dugnadsbidrag på kr. 250,-

Rode Rodemester Område
1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
7 Paul Smedbakken Strandmyrveien til veltomta
8 Tom Kaarød Konrad Gardersvei – Polleveien
9 Kai Vissgren Damholtet
10 Claus Nielsen Bekkeholtet
11 Anders Grendahl Svartlagsveien – nedre
12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
13 Kjell Gunnar Knutsen Holmen (med vei), inkl Bleien brygge
14 Holmen uten vei
15 Henrik Skjeseth Polleveien
16 Garderfelts-Bryggene SA Strand Garderfeltet
17 Pollestien Bryggeforening Strand Kommunefeltet