BARNAS DAG & SOMMERFEST

I forbindelse med ferdigstillingen av vann og kloakk på veltomta har styret besluttet å hoppe over årets sommerfest og barnas dag.

Veltomta og området rundt de nye toalettene og pumpestasjonene vil bli planert og reparert, og det vil bl.a. såes gress flere steder. Dette bør få stå mest mulig i ro uten for mye tråkking for å gi best mulig resultat.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til sommerfest og barnas dag neste sommer på oppgradert plass og med nye fine toaletter.

Mvh
Styret

DUGNAD

Årets dugnad ble avholdt 6. mai 2017.

Dugnad avholdes hvert år i slutten av mai. Vi pleier å møtes på veltomta. Rodemestrene har et møte i forkant. Der får alle en orientering om hva som skal gjøres av sin rodesjef. Dugnadsarbeidet vil i hovedsak dreie seg om fellesområdene, veltomten/dansegulv, velhus, strandområdene og veiene.

Ved fravær på dugnaden ber vellet om et dugnadsbidrag på kr. 250,-

Rode Rodemester Område
1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
7 Paul Smedbakken Strandmyrveien til veltomta
8 Tom Kaarød Konrad Gardersvei – Polleveien
9 Kai Vissgren Damholtet
10 Claus Nielsen Bekkeholtet
11 Anders Grendahl Svartlagsveien – nedre
12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
13 Kjell Gunnar Knutsen Holmen (med vei), inkl Bleien brygge
14 Holmen uten vei
15 Henrik Skjeseth Polleveien
16 Garderfeltet Bryggeforening Strand Garderfeltet
17 Pollestien Bryggeforening Strand Kommunefeltet