ÅRSMØTE

Årsmøtet er berammet til onsdag 24. mars 2021 kl. 19.00.
Smittesituasjon og evt. begrensninger avgjør om møtet holdes fysisk eller digitalt

BARNAS DAG & SOMMERFEST

Det er ikke foreløpig satt dato for Barnas Dag/Sommerfest i 2021.

DUGNAD

Det er foreløpig ikke satt dato for dugnad i 2021.

Rode Rodemester Område
1 Lars Bergersen Henrik Lundsvei – indre
2 Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
3 Magne Johansen Konrad Gardersvei fra Veltomt til ”torget”
4 Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
5 Jan Furuberg Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
6 Geir Midtun Olsok- /Jonsokveien
7 Paul Smedbakken Strandmyrveien til veltomta
8 Tom Kaarød Konrad Gardersvei – Polleveien
9 Kai Vissgren Damholtet
10 Claus Nielsen Bekkeholtet
11 Anders Grendahl Svartlagsveien – nedre
12 Arne Solli Svartlagsveien – øvre
13 Kjell Gunnar Knutsen Holmen (med vei), inkl Bleien brygge
14 Holmen uten vei
15 Henrik Skjeseth Polleveien
16 Garderfelts-Bryggene SA Strand Garderfeltet
17 Pollestien Bryggeforening Strand Kommunefeltet