Veisjef

Niels Eyde styrets kontaktmann

Snøbrøyting

Håkon Galby – mobil 957 52 404. Avtalen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien
– Damholtet
– Polleveien
– Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta
– Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei
– Jonsokveien hele
– Bekkeholtet
– Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele)
– Svartlagveien (til Dammen)

Håkon Galby gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Dette betales selvsagt av den enkelte.

Håkon Galby har informert oss om at det til tider er vanskelig med fremkommelighet på veiene for brøyting p.g.a. snøtunge trær som henger over veiene. Styret oppfordrer eiendomsbesitterne om å få kuttet ned vegetasjon som er til hinder for fremkommeligheten for brøyting og annen transport i området.

Vi vil ellers oppfordre medlemmene til og kjøre varsomt på veiene, overholde farten og begrense kjøring med ”tungt” utstyr og maskiner. Dette gjelder spesielt i vårløsningen.