Hallangsposten nr 1 – 2005

Her følger Hallangsposten nr 1 – 2005

Årsmøte
Årsmøte avholdes mandag 7. mars 2004 kl. 1900, i Folkets Hus, Messaninen, Youngsgt. 11, Oslo. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 7. februar 2004.
Forslag sendes; Stein Hov, Etterstadsletta 64, 0659 OSLO. Eller epost til: styret@hallangspollensvel.no

Dugnad – 21. mai 2005
Årets dugnad avholdes lørdag 21. mai 2005. Nærmere info kommer senere.

Barnas Dag / Sommerfest –  9. juli 2005
Barnas dag/sommerfesten er i år satt til 9. juli. Musikk er bestilt, det er MnM som kommer, de samme som spilte i fjor. Festkomiteen kommer tilbake med mer informasjon senere. Er det noen frivillige som stiller som hjelpere til festkomiteen må dere bare å ta kontakt med styret. All hjelp mottas med takknemlighet. Det blir ingen fest dersom ingen vil bidra! Tenk allerede nå på premier og bidrag til lotteriet.

Økonomi – ubetalte kontingenter
Vi oppfordrer alle som har uoppgjorte regninger med vellet om å betale umiddelbart. Det være seg kontingenter fra vellet eller fra ANØ. Vi refererer til årsmøtevedtaket 2004. Varsel er sendt ut til de som ennå ikke har betalt. Kravene oversendes inkasso dersom vi ikke mottar dette.

Kjøring på veiene
I vårløsningen, fram til ca.1.mai, er det forbudt å kjøre på veiene våre med høyere akseltrykk enn 4 tonn. Skader som blir påført må betales av den enkelte som har påført skaden.


Rapport fra Bryggeforeningene
Flytebryggeprosjektet i Hallangspollen går sin gang men siden våre brygger ble til en kommunal reguleringsplan etter krav fra Frogn kommune, er veien blitt svært mye lenger enn opprinnelig tenkt.

Etter at planen var ute til offentlig høring høsten 2004, foreligger nå alle kommentarer og bemerkninger. Mange av de berørte tomteeierne mellom Konrad Garders vei og sjøen, har reagert kraftig på planen. Det er forståelig. Konsekvensene for tomteeierne ble tydeliggjort i reguleringsplanen selv om de samme konsekvensene stort sett allerede var vedtatt i den mer anonyme Kommuneplanen for Frogn av 2002. Reguleringsplanen har føringer i seg fra Kommuneplanen som igjen har føringer i seg fra vedtak i Stortinget om utnyttelse av kystnære områder. Reaksjonene førte til et nyttig, åpent oppklaringsmøte i Frogn Rådhus.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen har også noen kritiske bemerkninger som må diskuteres. I slutten av januar 2005 et det planlagt et nytt møte med kommunen hvor en sammenstilling av uttalelsene som har kommet inn etter førstegangs uttalelse vil bli diskutert. De berørte hytteeiernes representanter blir også invitert og bryggeforeningene håper på en tilnærming mellom tomteeiernes syn og kommunen når det gjelder grenser for friluftslivområder og private områder.

På toppen av det hele har Sjøfartsmuseet varslet at de vil ha gjennomført en arkeologisk undersøkelse under vann i Hallangspollen og at funn kan medføre innskrenkelser i utleggingen av brygger. Undersøkelsen vil koste rundt regnet kr 30.000,- og må betales av bryggeforeningene! (Det skal sannelig ikke være enkelt lenger å legge ut brygger for småbåter i et hytteområde)

Dette har bryggeforeningene pt ikke penger til og vil fremlegge problemstillingen for alle de ca 100 medlemmene som har betalt kontingent kr 500,-. Medlemmene må bestemme om vi skal øke innbetalinger til startkostnader men akkurat dette tiltaket er tross alt ikke snakk om mer enn 300 kroner per medlem. Kostnadsbildet fremover er uklart og vilje til å gjennomføre prosjektet, er en utfordring som medlemmene til syvende og sist må ta stilling til. Senere innmeldinger i bryggeforeningene vil medføre samme inngangpenger som de opprinnelige medlemmene betalte. Det er rettferdig. Nye penger i foreningen vil da brukes til vedlikehold og utstyr til flytebryggene som vil medføre lave årskontingenter for medlemmene. Vi håper mange vil se på dette som en rimelig investering i et løft for hele området i Hallangspollen.

Så langt om utfordringene vi står overfor. Det er også mange positive tilbakemeldinger fra tålmodige medlemmer som ser fram til nye brygger. Også styret i Hallangspollens vel har utrykt sin positive innstilling til vårt arbeid. Bryggeforeningene føler nok at vi er blitt brikker i et unødvendig stort spill, men styrene i de to foreningene er villige til å fortsette.

Neste skritt i prosessen er å avvente signaler fra Enhet for Samfunnsplanlegging i Frogn kommune. Er det positivt, vil vi søke å gjennomføre arkeologisk undersøkelse. Finnes det ikke skipsvrak i Svartlagssundet, går planen videre til politisk behandling og søknad om byggetillatelse og innkjøp av nye brygger. Når de kommer seilende innover Hallangspollen slept etter en båt, er ingen gitt å si.

Ny informasjon vil bli gitt i forbindelse med Årsmøtet i Hallangspollens vel 7. mars.

Gunnar Nyhoff  –  Pollestien Bryggeforening
Knut Gundersen  –  Garderfeltets Bryggeforening

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.